Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 966/2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) Nr. 1605/2002 al Consiliului
Număr celex: 32012R0966

Modificări (1), Referințe (18), Reviste (2), Referințe în jurisprudență

În vigoare de la 27 octombrie 2012 până la 31 decembrie 2018

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

CUPRINS

PARTEA I DISPOZIȚII COMUNE

TITLUL I OBIECTUL, DOMENIUL DE APLICARE ȘI DEFINIȚII

Articolul 1 Obiectul

Articolul 2 Definiții

Articolul 3 Conformitatea legislației secundare cu prezentul regulament

Articolul 4 Perioade, date și termene

Articolul 5 Protecția datelor cu caracter personal

TITLUL II PRINCIPII BUGETARE

Articolul 6 Respectarea principiilor bugetare

Capitolul 1 Principiile unității și exactității bugetare

Articolul 7 Domeniul de aplicare a bugetului

Articolul 8 Norme speciale care reglementează principiile unității și exactității bugetare

Capitolul 2 Principiul anualității

Articolul 9 Definiție

Articolul 10 Tip de credite

Articolul 11 Contabilizarea veniturilor și a creditelor

Articolul 12 Angajarea creditelor

Articolul 13 Anularea și reportarea creditelor

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...