Art 1 " | Lege 195/2012

Acesta este un fragment din Legea nr. 195/2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

La articolul 1 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins: - " -
Art. 1. -

(1) Sub rezerva respectării prevederilor art. 36, 51, 52, 62 și 346 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, prezenta ordonanță de urgență se aplică pentru atribuirea contractelor de achiziție publică, inclusiv a contractelor sectoriale, și a acordurilor-cadru atribuite în domeniile apărării și securității, care au ca obiect:".

Acesta este un fragment din Legea nr. 195/2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 195/2012:
Articol unic
Art 1 "
Art 56 "
Art 127 "
Art 154 "
Art 174 "
Art 179^1 "
Art 181 "
Art 190 "
;
se încarcă...