Regimul juridic al înscrisurilor în formă electronică | Lege 455/2001

Acesta este un fragment din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL II Regimul juridic al înscrisurilor în formă electronică

Art. 5. - Referințe în jurisprudență (10), Doctrină (2)

Înscrisul în formă electronică, căruia i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv și generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice, este asimilat, în ceea ce privește condițiile și efectele sale, cu înscrisul sub semnătură privată. Referințe în jurisprudență (1)

Art. 6. - Referințe în jurisprudență (3)

Înscrisul în formă electronică, căruia i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică, recunoscut de către cel căruia i se opune, are același efect ca actul autentic între cei care l-au subscris și între cei care le reprezintă drepturile.

Art. 7. - Referințe în jurisprudență (9)

În cazurile în care, potrivit legii, forma scrisă este cerută ca o condiție de probă sau de validitate a unui act juridic, un înscris în formă electronică îndeplinește această cerință dacă i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat și generată prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii.

Art. 8. - Reviste (1)

(1) În cazul în care una dintre părți nu recunoaște înscrisul sau semnătura, instanța va dispune întotdeauna ca verificarea să se facă prin expertiză tehnică de specialitate. Doctrină (1)

(2) În acest scop, expertul sau specialistul este dator să solicite certificate calificate, precum și orice alte documente necesare, potrivit legii, pentru identificarea autorului înscrisului, a semnatarului ori a titularului de certificat.

Art. 9. -

(1) Partea care invocă înaintea instanței o semnătură electronică extinsă trebuie să probeze că aceasta îndeplinește condițiile prevăzute la art. 4 pct. 4.

(2) Semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, este prezumată a îndeplini condițiile prevăzute la art. 4 pct. 4.

Art. 10. -

(1) Partea care invocă înaintea instanței un certificat calificat trebuie să probeze că furnizorul de servicii de certificare care a eliberat respectivul certificat îndeplinește condițiile prevăzute la art. 20.

(2) Furnizorul de servicii de certificare acreditat este prezumat a îndeplini condițiile prevăzute la art. 20.

Art. 11. -

(1) Partea care invocă înaintea instanței un mecanism securizat de creare a semnăturii trebuie să probeze că acesta îndeplinește condițiile prevăzute la art. 4 pct. 8.

(2) Dispozitivul securizat de generare a semnăturii, omologat în sensul prezentei legi, este prezumat a îndeplini condițiile prevăzute la art. 4 pct. 8.

Acesta este un fragment din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    Legea nr. 455/2001 determină, în mod expres, și efectele pe care le pot produce înscrisurile în formă electronică. Potrivit art. 5 din lege, înscrisul în formă electronică, căruia is-a încorporat, atașat sau is-a asociat logic osemnătură electronică extinsă (astfel cum aceasta este definită de art. 4), bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv și generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare asemnăturii electronice, este asimilat, în ceea ce privește condițiile și efectele sale, cu înscrisul sub semnătură privată. În schimb, înscrisul în formă electronică, căruia is-a încorporat, atașat sau is-a asociat logic osemnătură electronică, recunoscut de către cel căruia ise opune, are același efect ca actul autentic între cei care au subscris și între cei care le reprezintă drepturile. În ipoteza în care una din părți nu recunoaște înscrisul sau semnătura, instanța va dispune întotdeauna ca verificarea să se facă prin expertiză tehnică de specialitate [art. 8 alin. (1) din Legea nr. 455/2001]. [ Mai mult... ] 

Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
    Este, de asemenea, de menționat că, potrivit art. 5 din Legea nr. 455/2001, înscrisul în formă electronică, căruia is-a încorporat, atașat sau is-a asociat logic osemnătură electronică extinsă este asimilat, în ceea ce privește condițiile și efectele sale, cu înscrisul sub semnătură privată. [ Mai mult... ] 

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    Legea nr. 455/2001 determină, în mod expres, și efectele pe care le pot produce înscrisurile în formă electronică. Potrivit art. 5 din lege, înscrisul în formă electronică, căruia is-a încorporat, atașat sau is-a asociat logic osemnătură electronică extinsă (astfel cum aceasta este definită de art. 4), bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv și generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare asemnăturii electronice, este asimilat, în ceea ce privește condițiile și efectele sale, cu înscrisul sub semnătură privată. În schimb, înscrisul în formă electronică, căruia is-a încorporat, atașat sau is-a asociat logic osemnătură electronică, recunoscut de către cel căruia ise opune, are același efect ca actul autentic între cei care au subscris și între cei care le reprezintă drepturile. În ipoteza în care una din părți nu recunoaște înscrisul sau semnătura, instanța va dispune întotdeauna ca verificarea să se facă prin expertiză tehnică de specialitate [art. 8 alin. (1) din Legea nr. 455/2001]. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 455/2001:
Dispoziții generale
Regimul juridic al înscrisurilor în formă electronică
Furnizarea serviciilor de certificare
Monitorizare și control
Recunoașterea certificatelor eliberate de furnizorii de servicii de certificare străini
Răspunderea furnizorilor de servicii de certificare
Obligațiile titularilor de certificate
Contravenții și sancțiuni
Dispoziții finale
Reviste:
Puncte de vedere privind administrarea și expertizarea probelor multimedia
Doctrină:
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
;
se încarcă...