Principii generale | Lege 455/2001

Acesta este un fragment din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dispoziții generale -
SECȚIUNEA 1
Principii generale

Art. 1. - Puneri în aplicare (1), Doctrină (1)

Prezenta lege stabilește regimul juridic al semnăturii electronice și al înscrisurilor în formă electronică, precum și condițiile furnizării de servicii de certificare a semnăturilor electronice.

Art. 2. -

Prezenta lege se completează cu dispozițiile legale privind încheierea, validitatea și efectele actelor juridice.

Art. 3. -

Nici o dispoziție a prezentei legi nu poate fi interpretată în sensul limitării autonomiei de voință și a libertății contractuale a părților.

Acesta este un fragment din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
    Semnătura electronică servește ca metodă de identificare a semnatarului și este înmagazinată pe suport magnetic securizat. 
    Importanța acestui element se remarcă cu atât mai mult cu cât, în urma modificărilor recent survenite în materie fiscală, s-a prevăzut obligativitatea în sarcina angajatorului sau a entităților asimilate angajatorului, potrivit prevederilor H.G. nr. 1397/2010, de a transmite până la data de 25 februarie 2011 (data-limită), în format electronic, "Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate" (formularul 112), pentru depunerea declarației plătitorul trebuind să dețină un certificat calificat, eliberat în condițiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura elec­tronică(310). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 455/2001:
Principii generale
Definiții
Dispoziții comune
Furnizarea serviciilor de certificare calificată
Suspendarea și încetarea valabilității certificatelor
Autoritatea de reglementare și supraveghere
Supravegherea activității furnizorilor de servicii de certificare
Acreditarea voluntară
Omologarea
Doctrină:
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
;
se încarcă...