Dispoziții finale | Lege 455/2001

Acesta este un fragment din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL IX Dispoziții finale

Art. 49. -

(1) Nivelul tarifelor percepute de agențiile de omologare pentru prestarea serviciilor de omologare a dispozitivelor securizate de creare a semnăturii electronice, precum și pentru serviciile accesorii se stabilește în mod liber, cu respectarea prevederilor Legii concurenței nr. 21/1996.

(2) Agențiile menționate la alin. (1) pot percepe tarife cu niveluri diferite pentru zone geografice diferite sau pentru serviciile prestate în regim de urgență, pentru înscrierile on-line, potrivit propriilor strategii comerciale, cu respectarea dispozițiilor legale.

(3) Sunt interzise agențiilor de omologare și împuterniciților acestora publicarea de tabele comparative privind nivelul tarifelor și adoptarea oricăror măsuri al căror scop este să limiteze reclama privind nivelul tarifelor încasate de alte agenții pentru serviciile prestate.

Art. 50. -

(1) Agențiile de omologare sunt supuse prevederilor Legii concurenței nr. 21/1996 în ceea ce privește stabilirea tarifelor percepute pentru serviciile prestate, precum și în privința actelor sau faptelor care au sau pot avea ca efect restrângerea concurenței pe piața serviciilor respective.

(2) Agențiile de omologare sunt, de asemenea, supuse prevederilor Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale, cu modificările ulterioare.

Art. 51. -

Cuantumul amenzilor prevăzute de prezenta lege va fi actualizat prin hotărâre a Guvernului, în funcție de evoluția indicelui de inflație.

Art. 52. -

În termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, autoritatea de reglementare și supraveghere specializată în domeniu va elabora norme tehnice și metodologice de aplicare a acesteia.

Art. 53. -

Prezenta lege va intra în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se pune în aplicare la 3 luni de la data intrării în vigoare.

Acesta este un fragment din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 455/2001:
Dispoziții generale
Regimul juridic al înscrisurilor în formă electronică
Furnizarea serviciilor de certificare
Monitorizare și control
Recunoașterea certificatelor eliberate de furnizorii de servicii de certificare străini
Răspunderea furnizorilor de servicii de certificare
Obligațiile titularilor de certificate
Contravenții și sancțiuni
Dispoziții finale
;
se încarcă...