Art 5 Regimul juridic al înscrisurilor în formă electronică | Lege 455/2001

Acesta este un fragment din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Regimul juridic al înscrisurilor în formă electronică -
Art. 5.
- Referințe în jurisprudență (10), Doctrină (2)

Înscrisul în formă electronică, căruia i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv și generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice, este asimilat, în ceea ce privește condițiile și efectele sale, cu înscrisul sub semnătură privată. Referințe în jurisprudență (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    Legea nr. 455/2001 determină, în mod expres, și efectele pe care le pot produce înscrisurile în formă electronică. Potrivit art. 5 din lege, înscrisul în formă electronică, căruia is-a încorporat, atașat sau is-a asociat logic osemnătură electronică extinsă (astfel cum aceasta este definită de art. 4), bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv și generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare asemnăturii electronice, este asimilat, în ceea ce privește condițiile și efectele sale, cu înscrisul sub semnătură privată. În schimb, înscrisul în formă electronică, căruia is-a încorporat, atașat sau is-a asociat logic osemnătură electronică, recunoscut de către cel căruia ise opune, are același efect ca actul autentic între cei care au subscris și între cei care le reprezintă drepturile. În ipoteza în care una din părți nu recunoaște înscrisul sau semnătura, instanța va dispune întotdeauna ca verificarea să se facă prin expertiză tehnică de specialitate [art. 8 alin. (1) din Legea nr. 455/2001]. [ Mai mult... ] 

Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
    Este, de asemenea, de menționat că, potrivit art. 5 din Legea nr. 455/2001, înscrisul în formă electronică, căruia is-a încorporat, atașat sau is-a asociat logic osemnătură electronică extinsă este asimilat, în ceea ce privește condițiile și efectele sale, cu înscrisul sub semnătură privată. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 455/2001:
Art 1 Principii generale
Art 2 Principii generale
Art 3 Principii generale
Art 4 Definiții
Art 5 Regimul juridic al înscrisurilor în formă electronică
Art 6 Regimul juridic al înscrisurilor în formă electronică
Art 7 Regimul juridic al înscrisurilor în formă electronică
Art 8 Regimul juridic al înscrisurilor în formă electronică
Art 9 Regimul juridic al înscrisurilor în formă electronică
Art 10 Regimul juridic al înscrisurilor în formă electronică
Art 11 Regimul juridic al înscrisurilor în formă electronică
Art 12 Dispoziții comune
Art 13 Dispoziții comune
Art 14 Dispoziții comune
Art 15 Dispoziții comune
Doctrină:
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
;
se încarcă...