Art 49 Dispoziții finale | Lege 455/2001

Acesta este un fragment din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dispoziții finale -
Art. 49.
-

(1) Nivelul tarifelor percepute de agențiile de omologare pentru prestarea serviciilor de omologare a dispozitivelor securizate de creare a semnăturii electronice, precum și pentru serviciile accesorii se stabilește în mod liber, cu respectarea prevederilor Legii concurenței nr. 21/1996.

(2) Agențiile menționate la alin. (1) pot percepe tarife cu niveluri diferite pentru zone geografice diferite sau pentru serviciile prestate în regim de urgență, pentru înscrierile on-line, potrivit propriilor strategii comerciale, cu respectarea dispozițiilor legale.

(3) Sunt interzise agențiilor de omologare și împuterniciților acestora publicarea de tabele comparative privind nivelul tarifelor și adoptarea oricăror măsuri al căror scop este să limiteze reclama privind nivelul tarifelor încasate de alte agenții pentru serviciile prestate.

Acesta este un fragment din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 455/2001:
Art 39 Omologarea
Art 40 Recunoașterea certificatelor eliberate de furnizorii de servicii de certificare străini
Art 41 Răspunderea furnizorilor de servicii de certificare
Art 42 Răspunderea furnizorilor de servicii de certificare
Art 43 Obligațiile titularilor de certificate
Art 44 Contravenții și sancțiuni
Art 45 Contravenții și sancțiuni
Art 46 Contravenții și sancțiuni
Art 47 Contravenții și sancțiuni
Art 48 Contravenții și sancțiuni
Art 49 Dispoziții finale
Art 50 Dispoziții finale
Art 51 Dispoziții finale
Art 52 Dispoziții finale
Art 53 Dispoziții finale
;
se încarcă...