Art 44 Contravenții și sancțiuni | Lege 455/2001

Acesta este un fragment din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Contravenții și sancțiuni -
Art. 44.
-

Constituie contravenție, dacă, potrivit legii, nu constituie infracțiune, și se sancționează cu amendă de la 5.000.000 lei la 100.000.000 lei fapta furnizorului de servicii de certificare care:

a) omite să efectueze notificarea prevăzută la art. 13 alin. (1);

b) omite să informeze autoritatea de reglementare și supraveghere specializată în domeniu asupra procedurilor de securitate și de certificare utilizate, în condițiile și cu respectarea termenelor prevăzute la art. 13;

c) nu își îndeplinește obligația de a facilita exercitarea atribuțiilor de control de către personalul autorității de reglementare și supraveghere specializate în domeniu, anume împuternicit în acest sens;

d) realizează transferul activităților legate de certificarea semnăturilor electronice cu nerespectarea prevederilor art. 24 alin. (3).

Acesta este un fragment din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 455/2001:
Art 34 Supravegherea activității furnizorilor de servicii de certificare
Art 35 Supravegherea activității furnizorilor de servicii de certificare
Art 36 Acreditarea voluntară
Art 37 Acreditarea voluntară
Art 38 Omologarea
Art 39 Omologarea
Art 40 Recunoașterea certificatelor eliberate de furnizorii de servicii de certificare străini
Art 41 Răspunderea furnizorilor de servicii de certificare
Art 42 Răspunderea furnizorilor de servicii de certificare
Art 43 Obligațiile titularilor de certificate
Art 44 Contravenții și sancțiuni
Art 45 Contravenții și sancțiuni
Art 46 Contravenții și sancțiuni
Art 47 Contravenții și sancțiuni
Art 48 Contravenții și sancțiuni
Art 49 Dispoziții finale
Art 50 Dispoziții finale
Art 51 Dispoziții finale
Art 52 Dispoziții finale
Art 53 Dispoziții finale
;
se încarcă...