Art 41 Răspunderea furnizorilor de servicii de certificare | Lege 455/2001

Acesta este un fragment din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Răspunderea furnizorilor de servicii de certificare -
Art. 41.
-

Furnizorul de servicii de certificare, care eliberează certificate prezentate ca fiind calificate sau care garantează asemenea certificate, este răspunzător pentru prejudiciul adus oricărei persoane care își întemeiază conduita pe efectele juridice ale respectivelor certificate:

a) în ceea ce privește exactitatea, în momentul eliberării certificatului, a tuturor informațiilor pe care le conține;

b) în ceea ce privește asigurarea că, în momentul eliberării certificatului, semnatarul identificat în cuprinsul acestuia deținea datele de generare a semnăturii corespunzătoare datelor de verificare a semnăturii menționate în respectivul certificat;

c) în ceea ce privește asigurarea că datele de generare a semnăturii corespund datelor de verificare a semnăturii, în cazul în care furnizorul de servicii de certificare le generează pe amândouă;

d) în ceea ce privește suspendarea sau revocarea certificatului, în cazurile și cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 24 alin. (1) și (2);

e) în privința îndeplinirii tuturor obligațiilor prevăzute la art. 13-17 și la art. 19-22, cu excepția cazurilor în care furnizorul de servicii de certificare probează că, deși a depus diligența necesară, nu a putut împiedica producerea prejudiciului.

Acesta este un fragment din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 455/2001:
Art 31 Supravegherea activității furnizorilor de servicii de certificare
Art 32 Supravegherea activității furnizorilor de servicii de certificare
Art 33 Supravegherea activității furnizorilor de servicii de certificare
Art 34 Supravegherea activității furnizorilor de servicii de certificare
Art 35 Supravegherea activității furnizorilor de servicii de certificare
Art 36 Acreditarea voluntară
Art 37 Acreditarea voluntară
Art 38 Omologarea
Art 39 Omologarea
Art 40 Recunoașterea certificatelor eliberate de furnizorii de servicii de certificare străini
Art 41 Răspunderea furnizorilor de servicii de certificare
Art 42 Răspunderea furnizorilor de servicii de certificare
Art 43 Obligațiile titularilor de certificate
Art 44 Contravenții și sancțiuni
Art 45 Contravenții și sancțiuni
Art 46 Contravenții și sancțiuni
Art 47 Contravenții și sancțiuni
Art 48 Contravenții și sancțiuni
Art 49 Dispoziții finale
Art 50 Dispoziții finale
Art 51 Dispoziții finale
;
se încarcă...