Art 36 Acreditarea voluntară | Lege 455/2001

Acesta este un fragment din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Monitorizare și control - Acreditarea voluntară -
Art. 36.
-

(1) În scopul asigurării unui grad sporit de securitate a operațiunilor și al protejării corespunzătoare a drepturilor și intereselor legitime ale beneficiarilor de servicii de certificare, furnizorii de servicii de certificare care doresc să își desfășoare activitatea ca furnizori acreditați pot solicita obținerea unei acreditări din partea autorității de reglementare și supraveghere specializate în domeniu.

(2) Condițiile și procedura acordării, suspendării și retragerii deciziei de acreditare, conținutul acestei decizii, durata ei de valabilitate, precum și efectele suspendării și ale retragerii deciziei se stabilesc de autoritatea de reglementare și supraveghere specializată în domeniu, prin reglementări, cu respectarea principiilor obiectivității, transparenței, proporționalității și tratamentului nediscriminatoriu.

Acesta este un fragment din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 455/2001:
Art 26 Autoritatea de reglementare și supraveghere
Art 27 Autoritatea de reglementare și supraveghere
Art 28 Autoritatea de reglementare și supraveghere
Art 29 Autoritatea de reglementare și supraveghere
Art 30 Autoritatea de reglementare și supraveghere
Art 31 Supravegherea activității furnizorilor de servicii de certificare
Art 32 Supravegherea activității furnizorilor de servicii de certificare
Art 33 Supravegherea activității furnizorilor de servicii de certificare
Art 34 Supravegherea activității furnizorilor de servicii de certificare
Art 35 Supravegherea activității furnizorilor de servicii de certificare
Art 36 Acreditarea voluntară
Art 37 Acreditarea voluntară
Art 38 Omologarea
Art 39 Omologarea
Art 40 Recunoașterea certificatelor eliberate de furnizorii de servicii de certificare străini
Art 41 Răspunderea furnizorilor de servicii de certificare
Art 42 Răspunderea furnizorilor de servicii de certificare
Art 43 Obligațiile titularilor de certificate
Art 44 Contravenții și sancțiuni
Art 45 Contravenții și sancțiuni
Art 46 Contravenții și sancțiuni
;
se încarcă...