Art 34 Supravegherea activității furnizorilor de servicii de certificare | Lege 455/2001

Acesta este un fragment din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Monitorizare și control - Supravegherea activității furnizorilor de servicii de certificare -
Art. 34.
-

(1) În cazul în care dispune încetarea activității unui furnizor de servicii de certificare, autoritatea de reglementare și supraveghere specializată în domeniu va asigura fie revocarea certificatelor furnizorului de servicii de certificare și ale semnatarilor, fie preluarea activității sau cel puțin a registrului electronic de evidență a certificatelor eliberate și a serviciului de revocare a acestora de către un alt furnizor de servicii de certificare, cu acordul acestuia.

(2) Semnatarii vor fi informați imediat de autoritatea de reglementare și supraveghere specializată în domeniu despre încetarea activității furnizorului, precum și despre revocarea certificatelor sau preluarea acestora de către un alt furnizor.

(3) Dacă activitatea furnizorului de servicii de certificare nu este preluată de către un alt furnizor, furnizorul de servicii de certificare este obligat să asigure revocarea tuturor certificatelor eliberate de el. Autoritatea de reglementare și supraveghere specializată în domeniu va revoca certificatele, pe cheltuiala furnizorului, dacă acesta nu își îndeplinește obligația.

(4) Autoritatea de reglementare și supraveghere specializată în domeniu va prelua și va menține arhivele și registrul electronic de evidență a certificatelor eliberate de furnizorul de servicii de certificare a cărui activitate nu a fost preluată de către un alt furnizor.

Acesta este un fragment din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 455/2001:
Art 24 Suspendarea și încetarea valabilității certificatelor
Art 25 Autoritatea de reglementare și supraveghere
Art 26 Autoritatea de reglementare și supraveghere
Art 27 Autoritatea de reglementare și supraveghere
Art 28 Autoritatea de reglementare și supraveghere
Art 29 Autoritatea de reglementare și supraveghere
Art 30 Autoritatea de reglementare și supraveghere
Art 31 Supravegherea activității furnizorilor de servicii de certificare
Art 32 Supravegherea activității furnizorilor de servicii de certificare
Art 33 Supravegherea activității furnizorilor de servicii de certificare
Art 34 Supravegherea activității furnizorilor de servicii de certificare
Art 35 Supravegherea activității furnizorilor de servicii de certificare
Art 36 Acreditarea voluntară
Art 37 Acreditarea voluntară
Art 38 Omologarea
Art 39 Omologarea
Art 40 Recunoașterea certificatelor eliberate de furnizorii de servicii de certificare străini
Art 41 Răspunderea furnizorilor de servicii de certificare
Art 42 Răspunderea furnizorilor de servicii de certificare
Art 43 Obligațiile titularilor de certificate
Art 44 Contravenții și sancțiuni
;
se încarcă...