Art 33 Supravegherea activității furnizorilor de servicii de certificare | Lege 455/2001

Acesta este un fragment din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Monitorizare și control - Supravegherea activității furnizorilor de servicii de certificare -
Art. 33.
-

(1) Dacă în urma controlului efectuat se constată nerespectarea dispozițiilor prezentei legi și a reglementărilor emise de autoritatea de reglementare și supraveghere specializată în domeniu, aceasta va solicita furnizorului de servicii de certificare să se conformeze, în termenul pe care îl va stabili, dispozițiilor legale. În acest caz, autoritatea de reglementare și supraveghere specializată în domeniu poate dispune suspendarea activității furnizorului.

(2) Neîndeplinirea în termenul stabilit a obligației de conformare prevăzute la alin. (1) constituie motiv pentru autoritatea de reglementare și supraveghere specializată în domeniu de a dispune încetarea activității furnizorului de servicii de certificare și radierea acestuia din Registru.

(3) În cazul în care se constată o încălcare gravă a dispozițiilor legale, autoritatea de reglementare și supraveghere specializată în domeniu poate dispune direct și imediat încetarea activității furnizorului de servicii de certificare și radierea acestuia din Registru.

Acesta este un fragment din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 455/2001:
Art 23 Suspendarea și încetarea valabilității certificatelor
Art 24 Suspendarea și încetarea valabilității certificatelor
Art 25 Autoritatea de reglementare și supraveghere
Art 26 Autoritatea de reglementare și supraveghere
Art 27 Autoritatea de reglementare și supraveghere
Art 28 Autoritatea de reglementare și supraveghere
Art 29 Autoritatea de reglementare și supraveghere
Art 30 Autoritatea de reglementare și supraveghere
Art 31 Supravegherea activității furnizorilor de servicii de certificare
Art 32 Supravegherea activității furnizorilor de servicii de certificare
Art 33 Supravegherea activității furnizorilor de servicii de certificare
Art 34 Supravegherea activității furnizorilor de servicii de certificare
Art 35 Supravegherea activității furnizorilor de servicii de certificare
Art 36 Acreditarea voluntară
Art 37 Acreditarea voluntară
Art 38 Omologarea
Art 39 Omologarea
Art 40 Recunoașterea certificatelor eliberate de furnizorii de servicii de certificare străini
Art 41 Răspunderea furnizorilor de servicii de certificare
Art 42 Răspunderea furnizorilor de servicii de certificare
Art 43 Obligațiile titularilor de certificate
;
se încarcă...