Art 31 Supravegherea activității furnizorilor de servicii de certificare | Lege 455/2001

Acesta este un fragment din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Monitorizare și control - Supravegherea activității furnizorilor de servicii de certificare -
Art. 31.
-

(1) Autoritatea de reglementare și supraveghere specializată în domeniu va putea, din oficiu sau la solicitarea oricărei persoane interesate, să verifice sau să dispună verificarea conformității activităților unui furnizor de servicii de certificare cu dispozițiile prezentei legi sau cu reglementări emise de către autoritatea de reglementare și supraveghere specializată în domeniu.

(2) Atribuțiile de control ce revin autorității de reglementare și supraveghere specializate în domeniu, potrivit alin. (1), sunt exercitate de personalul anume împuternicit în acest sens.

(3) În vederea exercitării controlului, personalul cu atribuții de control este autorizat:

a) să aibă acces liber, permanent, în orice loc în care se află echipamentele necesare furnizării de servicii de certificare, în condițiile legii;

b) să solicite orice document sau informație necesară în vederea realizării controlului;

c) să verifice punerea în aplicare a oricăror proceduri de securitate sau de certificare utilizate de furnizorul de servicii de certificare supus controlului;

d) să sigileze orice echipamente necesare furnizării de servicii de certificare sau să rețină orice document ce are legătură cu această activitate, pe o perioadă care nu poate depăși 15 zile, dacă această măsură se impune;

e) să ia orice alte asemenea măsuri, în limitele legii.

(4) Personalul cu atribuții de control este obligat:

a) să nu dezvăluie datele de care a luat cunoștință cu ocazia exercitării atribuțiilor sale;

b) să păstreze confidențialitatea surselor de informații în legătură cu sesizările sau plângerile primite.

Acesta este un fragment din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 455/2001:
Art 21 Furnizarea serviciilor de certificare calificată
Art 22 Furnizarea serviciilor de certificare calificată
Art 23 Suspendarea și încetarea valabilității certificatelor
Art 24 Suspendarea și încetarea valabilității certificatelor
Art 25 Autoritatea de reglementare și supraveghere
Art 26 Autoritatea de reglementare și supraveghere
Art 27 Autoritatea de reglementare și supraveghere
Art 28 Autoritatea de reglementare și supraveghere
Art 29 Autoritatea de reglementare și supraveghere
Art 30 Autoritatea de reglementare și supraveghere
Art 31 Supravegherea activității furnizorilor de servicii de certificare
Art 32 Supravegherea activității furnizorilor de servicii de certificare
Art 33 Supravegherea activității furnizorilor de servicii de certificare
Art 34 Supravegherea activității furnizorilor de servicii de certificare
Art 35 Supravegherea activității furnizorilor de servicii de certificare
Art 36 Acreditarea voluntară
Art 37 Acreditarea voluntară
Art 38 Omologarea
Art 39 Omologarea
Art 40 Recunoașterea certificatelor eliberate de furnizorii de servicii de certificare străini
Art 41 Răspunderea furnizorilor de servicii de certificare
;
se încarcă...