Art 28 Autoritatea de reglementare și supraveghere | Lege 455/2001

Acesta este un fragment din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Monitorizare și control - Autoritatea de reglementare și supraveghere -
Art. 28.
-

(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi se înființează Registrul furnizorilor de servicii de certificare, denumit în continuare Registru, care se constituie și se actualizează de către autoritatea de reglementare și supraveghere specializată în domeniu. De la data înființării autorității publice specializate prevăzute la art. 26 Registrul va fi preluat și actualizat de această autoritate.

(2) Registrul constituie evidența oficială:

a) a furnizorilor de servicii de certificare care au sediul în România;

b) a furnizorilor de servicii de certificare cu sediul sau domiciliul în alt stat, ale căror certificate calificate sunt recunoscute conform art. 40.

(3) Registrul are rolul de a asigura, prin efectuarea înregistrărilor prevăzute de prezenta lege, stocarea datelor de identificare și a unor informații legate de activitatea furnizorilor de servicii de certificare, precum și informarea publicului cu privire la datele și informațiile stocate.

(4) Conținutul și structura Registrului se stabilesc, prin reglementări, de către autoritatea de reglementare și supraveghere specializată în domeniu.

Acesta este un fragment din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 455/2001:
Art 18 Furnizarea serviciilor de certificare calificată
Art 19 Furnizarea serviciilor de certificare calificată
Art 20 Furnizarea serviciilor de certificare calificată
Art 21 Furnizarea serviciilor de certificare calificată
Art 22 Furnizarea serviciilor de certificare calificată
Art 23 Suspendarea și încetarea valabilității certificatelor
Art 24 Suspendarea și încetarea valabilității certificatelor
Art 25 Autoritatea de reglementare și supraveghere
Art 26 Autoritatea de reglementare și supraveghere
Art 27 Autoritatea de reglementare și supraveghere
Art 28 Autoritatea de reglementare și supraveghere
Art 29 Autoritatea de reglementare și supraveghere
Art 30 Autoritatea de reglementare și supraveghere
Art 31 Supravegherea activității furnizorilor de servicii de certificare
Art 32 Supravegherea activității furnizorilor de servicii de certificare
Art 33 Supravegherea activității furnizorilor de servicii de certificare
Art 34 Supravegherea activității furnizorilor de servicii de certificare
Art 35 Supravegherea activității furnizorilor de servicii de certificare
Art 36 Acreditarea voluntară
Art 37 Acreditarea voluntară
Art 38 Omologarea
;
se încarcă...