Art 23 Suspendarea și încetarea valabilității certificatelor | Lege 455/2001

Acesta este un fragment din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Furnizarea serviciilor de certificare - Suspendarea și încetarea valabilității certificatelor -
Art. 23.
-

(1) Orice furnizor de servicii de certificare are obligația de a suspenda certificatul în termen de 24 de ore din momentul în care a luat cunoștință sau trebuia și putea să ia cunoștință despre apariția oricăruia dintre următoarele cazuri:

a) la cererea semnatarului, după o prealabilă verificare a identității acestuia;

b) în cazul în care o hotărâre judecătorească dispune suspendarea;

c) în cazul în care informațiile conținute în certificat nu mai corespund realității, dacă nu se impune revocarea certificatului;

d) în orice alte situații care constituie cazuri de suspendare a certificatelor eliberate, potrivit procedurilor de securitate și de certificare declarate de furnizor în baza art. 13.

(2) Orice furnizor de servicii de certificare are obligația de a revoca certificatul în termen de 24 de ore din momentul în care a luat cunoștință sau trebuia și putea să ia cunoștință despre apariția oricăruia dintre următoarele cazuri:

a) la cererea semnatarului, după o prealabilă verificare a identității acestuia;

b) la decesul sau punerea sub interdicție a semnatarului;

c) în cazul în care o hotărâre judecătorească irevocabilă dispune revocarea;

d) dacă se dovedește în mod neîndoielnic că certificatul a fost emis în baza unor informații eronate sau false;

e) în cazul în care informațiile esențiale conținute în certificat nu mai corespund realității;

f) atunci când confidențialitatea datelor de creare a semnăturii a fost încălcată;

g) în cazul în care certificatul a fost utilizat în mod fraudulos;

h) în orice alte situații care constituie cazuri de revocare a certificatelor eliberate, potrivit procedurilor de securitate și de certificare declarate de furnizor în baza art. 13.

(3) Furnizorul de servicii de certificare îl va informa de urgență pe titular despre suspendarea sau revocarea certificatului, împreună cu motivele care au stat la baza deciziei sale.

(4) Furnizorul de servicii de certificare va înscrie mențiunea de suspendare sau de revocare a certificatului în registrul electronic de evidență a certificatelor eliberate prevăzut la art. 17, în termen de 24 de ore din momentul în care a luat cunoștință sau trebuia și putea să ia cunoștință despre adoptarea deciziei respective.

(5) Suspendarea sau revocarea va deveni opozabilă terților de la data înscrierii sale în registrul electronic de evidență a certificatelor.

Acesta este un fragment din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 455/2001:
Art 13 Dispoziții comune
Art 14 Dispoziții comune
Art 15 Dispoziții comune
Art 16 Dispoziții comune
Art 17 Dispoziții comune
Art 18 Furnizarea serviciilor de certificare calificată
Art 19 Furnizarea serviciilor de certificare calificată
Art 20 Furnizarea serviciilor de certificare calificată
Art 21 Furnizarea serviciilor de certificare calificată
Art 22 Furnizarea serviciilor de certificare calificată
Art 23 Suspendarea și încetarea valabilității certificatelor
Art 24 Suspendarea și încetarea valabilității certificatelor
Art 25 Autoritatea de reglementare și supraveghere
Art 26 Autoritatea de reglementare și supraveghere
Art 27 Autoritatea de reglementare și supraveghere
Art 28 Autoritatea de reglementare și supraveghere
Art 29 Autoritatea de reglementare și supraveghere
Art 30 Autoritatea de reglementare și supraveghere
Art 31 Supravegherea activității furnizorilor de servicii de certificare
Art 32 Supravegherea activității furnizorilor de servicii de certificare
Art 33 Supravegherea activității furnizorilor de servicii de certificare
;
se încarcă...