Art 20 Furnizarea serviciilor de certificare calificată | Lege 455/2001

Acesta este un fragment din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Furnizarea serviciilor de certificare - Furnizarea serviciilor de certificare calificată -
Art. 20.
-

În vederea emiterii certificatelor calificate furnizorii de servicii de certificare trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să dispună de mijloace financiare și de resurse materiale, tehnice și umane corespunzătoare pentru garantarea securității, fiabilității și continuității serviciilor de certificare oferite;

b) să asigure operarea rapidă și sigură a înregistrării informațiilor prevăzute la art. 17, în special operarea rapidă și sigură a unui serviciu de suspendare și revocare a certificatelor calificate;

c) să asigure posibilitatea de a se determina cu precizie data și ora exactă a eliberării, a suspendării sau a revocării unui certificat calificat;

d) să verifice, cu mijloace corespunzătoare și conforme dispozițiilor legale, identitatea și, dacă este cazul, atributele specifice ale persoanei căreia îi este eliberat certificatul calificat;

e) să folosească personal cu cunoștințe de specialitate, experiență și calificare, necesare pentru furnizarea serviciilor respective, și, în special, competență în domeniul gestiunii, cunoștințe de specialitate în domeniul tehnologiei semnăturii electronice și o practică suficientă în ceea ce privește procedurile de securitate corespunzătoare; de asemenea, să aplice procedurile administrative și de gestiune adecvate și care corespund standardelor recunoscute;

f) să utilizeze produse asociate semnăturii electronice, cu un înalt grad de fiabilitate, care sunt protejate împotriva modificărilor și care asigură securitatea tehnică și criptografică a desfășurării activităților de certificare a semnăturii electronice;

g) să adopte măsuri împotriva falsificării certificatelor și să garanteze confidențialitatea în cursul procesului de generare a datelor de creare a semnăturilor, în cazul în care furnizorii de servicii de certificare generează astfel de date;

h) să păstreze toate informațiile cu privire la un certificat calificat pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data încetării valabilității certificatului, în special pentru a putea face dovada certificării în cadrul unui eventual litigiu;

i) să nu stocheze, să nu reproducă și să nu dezvăluie terților datele de creare a semnăturii, cu excepția cazului în care semnatarul solicită aceasta;

j) să utilizeze sisteme fiabile pentru stocarea certificatelor calificate, astfel încât: numai persoanele autorizate să poată introduce și modifica informațiile din certificate; exactitatea informației să poată fi verificată; certificatele să poată fi consultate de terți doar în cazul în care există acordul titularului acestora; orice modificare tehnică, care ar putea pune în pericol aceste condiții de securitate, să poată fi identificată de persoanele autorizate;

k) orice alte condiții stabilite de autoritatea de reglementare și supraveghere specializată în domeniu.

Acesta este un fragment din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 455/2001:
Art 10 Regimul juridic al înscrisurilor în formă electronică
Art 11 Regimul juridic al înscrisurilor în formă electronică
Art 12 Dispoziții comune
Art 13 Dispoziții comune
Art 14 Dispoziții comune
Art 15 Dispoziții comune
Art 16 Dispoziții comune
Art 17 Dispoziții comune
Art 18 Furnizarea serviciilor de certificare calificată
Art 19 Furnizarea serviciilor de certificare calificată
Art 20 Furnizarea serviciilor de certificare calificată
Art 21 Furnizarea serviciilor de certificare calificată
Art 22 Furnizarea serviciilor de certificare calificată
Art 23 Suspendarea și încetarea valabilității certificatelor
Art 24 Suspendarea și încetarea valabilității certificatelor
Art 25 Autoritatea de reglementare și supraveghere
Art 26 Autoritatea de reglementare și supraveghere
Art 27 Autoritatea de reglementare și supraveghere
Art 28 Autoritatea de reglementare și supraveghere
Art 29 Autoritatea de reglementare și supraveghere
Art 30 Autoritatea de reglementare și supraveghere
;
se încarcă...