Art 14 Dispoziții comune | Lege 455/2001

Acesta este un fragment din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Furnizarea serviciilor de certificare - Dispoziții comune -
Art. 14.
-

(1) Furnizorul de servicii de certificare va asigura accesul la toate informațiile necesare utilizării corecte și în condiții de siguranță a serviciilor sale. Informațiile respective vor fi furnizate anterior nașterii oricărui raport contractual cu persoana care solicită un certificat sau, după caz, la cererea unui terț care se prevalează de un asemenea certificat.

(2) Informațiile prevăzute la alin. (1) vor fi formulate în scris, într-un limbaj accesibil, și vor fi transmise prin mijloace electronice, în condiții care să permită stocarea și reproducerea lor.

(3) Informațiile prevăzute la alin. (1) vor face referire cel puțin la:

a) procedura ce trebuie urmată în scopul creării și verificării semnăturii electronice;

b) tarifele percepute;

c) modalitățile și condițiile concrete de utilizare a certificatelor, inclusiv limitele impuse utilizării acestora, cu condiția ca aceste limite să poată fi cunoscute de terți;

d) obligațiile care incumbă, potrivit prezentei legi, titularului certificatului și furnizorului de servicii de certificare;

e) existența unei acreditări, dacă este cazul;

f) condițiile contractuale de eliberare a certificatului, inclusiv eventualele limitări ale răspunderii furnizorului de servicii de certificare;

g) căile de soluționare a litigiilor;

h) orice alte informații stabilite de autoritatea de reglementare și supraveghere specializată în domeniu.

(4) Furnizorul de servicii de certificare va transmite solicitantului un exemplar al certificatului.

(5) Din momentul acceptării certificatului de către solicitant, furnizorul de servicii de certificare va înscrie certificatul în registrul prevăzut la art. 17.

Acesta este un fragment din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 455/2001:
Art 4 Definiții
Art 5 Regimul juridic al înscrisurilor în formă electronică
Art 6 Regimul juridic al înscrisurilor în formă electronică
Art 7 Regimul juridic al înscrisurilor în formă electronică
Art 8 Regimul juridic al înscrisurilor în formă electronică
Art 9 Regimul juridic al înscrisurilor în formă electronică
Art 10 Regimul juridic al înscrisurilor în formă electronică
Art 11 Regimul juridic al înscrisurilor în formă electronică
Art 12 Dispoziții comune
Art 13 Dispoziții comune
Art 14 Dispoziții comune
Art 15 Dispoziții comune
Art 16 Dispoziții comune
Art 17 Dispoziții comune
Art 18 Furnizarea serviciilor de certificare calificată
Art 19 Furnizarea serviciilor de certificare calificată
Art 20 Furnizarea serviciilor de certificare calificată
Art 21 Furnizarea serviciilor de certificare calificată
Art 22 Furnizarea serviciilor de certificare calificată
Art 23 Suspendarea și încetarea valabilității certificatelor
Art 24 Suspendarea și încetarea valabilității certificatelor
;
se încarcă...