Art 13 Dispoziții comune | Lege 455/2001

Acesta este un fragment din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Furnizarea serviciilor de certificare - Dispoziții comune -
Art. 13.
-

(1) Cu 30 de zile înainte de începerea activităților legate de certificarea semnăturilor electronice persoanele care intenționează să furnizeze servicii de certificare au obligația de a notifica autoritatea de reglementare și supraveghere specializată în domeniu cu privire la data începerii acestor activități.

(2) O dată cu efectuarea notificării prevăzute la alin. (1) furnizorii de servicii de certificare au obligația de a comunica autorității de reglementare și supraveghere specializate în domeniu toate informațiile referitoare la procedurile de securitate și de certificare utilizate, precum și orice alte informații cerute de autoritatea de reglementare și supraveghere specializată în domeniu.

(3) Furnizorii de servicii de certificare au obligația de a comunica autorității de reglementare și supraveghere specializate în domeniu, cu cel puțin 10 zile înainte, orice intenție de modificare a procedurilor de securitate și de certificare, cu precizarea datei și orei la care modificarea intră în vigoare, precum și obligația de a confirma în termen de 24 de ore modificarea efectuată.

(4) În cazurile de urgență, în care securitatea serviciilor de certificare este afectată, furnizorii pot efectua modificări ale procedurilor de securitate și de certificare, urmând să comunice, în termen de 24 de ore, autorității de reglementare și supraveghere specializate în domeniu modificările efectuate și justificarea deciziei luate.

(5) Furnizorii de servicii de certificare sunt obligați să respecte, pe parcursul desfășurării activității, procedurile de securitate și de certificare declarate, potrivit alin. (2), (3) și (4).

Acesta este un fragment din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 455/2001:
Art 3 Principii generale
Art 4 Definiții
Art 5 Regimul juridic al înscrisurilor în formă electronică
Art 6 Regimul juridic al înscrisurilor în formă electronică
Art 7 Regimul juridic al înscrisurilor în formă electronică
Art 8 Regimul juridic al înscrisurilor în formă electronică
Art 9 Regimul juridic al înscrisurilor în formă electronică
Art 10 Regimul juridic al înscrisurilor în formă electronică
Art 11 Regimul juridic al înscrisurilor în formă electronică
Art 12 Dispoziții comune
Art 13 Dispoziții comune
Art 14 Dispoziții comune
Art 15 Dispoziții comune
Art 16 Dispoziții comune
Art 17 Dispoziții comune
Art 18 Furnizarea serviciilor de certificare calificată
Art 19 Furnizarea serviciilor de certificare calificată
Art 20 Furnizarea serviciilor de certificare calificată
Art 21 Furnizarea serviciilor de certificare calificată
Art 22 Furnizarea serviciilor de certificare calificată
Art 23 Suspendarea și încetarea valabilității certificatelor
;
se încarcă...