Art 1 Principii generale | Lege 455/2001

Acesta este un fragment din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dispoziții generale - Principii generale -
Art. 1.
- Puneri în aplicare (1), Doctrină (1)

Prezenta lege stabilește regimul juridic al semnăturii electronice și al înscrisurilor în formă electronică, precum și condițiile furnizării de servicii de certificare a semnăturilor electronice.

Acesta este un fragment din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
    Semnătura electronică servește ca metodă de identificare a semnatarului și este înmagazinată pe suport magnetic securizat. 
    Importanța acestui element se remarcă cu atât mai mult cu cât, în urma modificărilor recent survenite în materie fiscală, s-a prevăzut obligativitatea în sarcina angajatorului sau a entităților asimilate angajatorului, potrivit prevederilor H.G. nr. 1397/2010, de a transmite până la data de 25 februarie 2011 (data-limită), în format electronic, "Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate" (formularul 112), pentru depunerea declarației plătitorul trebuind să dețină un certificat calificat, eliberat în condițiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura elec­tronică(310). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 455/2001:
Art 1 Principii generale
Art 2 Principii generale
Art 3 Principii generale
Art 4 Definiții
Art 5 Regimul juridic al înscrisurilor în formă electronică
Art 6 Regimul juridic al înscrisurilor în formă electronică
Art 7 Regimul juridic al înscrisurilor în formă electronică
Art 8 Regimul juridic al înscrisurilor în formă electronică
Art 9 Regimul juridic al înscrisurilor în formă electronică
Art 10 Regimul juridic al înscrisurilor în formă electronică
Art 11 Regimul juridic al înscrisurilor în formă electronică
Doctrină:
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
;
se încarcă...