Acreditarea voluntară | Lege 455/2001

Acesta este un fragment din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Monitorizare și control -
SECȚIUNEA a 3-a
Acreditarea voluntară Puneri în aplicare (1)

Art. 36. -

(1) În scopul asigurării unui grad sporit de securitate a operațiunilor și al protejării corespunzătoare a drepturilor și intereselor legitime ale beneficiarilor de servicii de certificare, furnizorii de servicii de certificare care doresc să își desfășoare activitatea ca furnizori acreditați pot solicita obținerea unei acreditări din partea autorității de reglementare și supraveghere specializate în domeniu.

(2) Condițiile și procedura acordării, suspendării și retragerii deciziei de acreditare, conținutul acestei decizii, durata ei de valabilitate, precum și efectele suspendării și ale retragerii deciziei se stabilesc de autoritatea de reglementare și supraveghere specializată în domeniu, prin reglementări, cu respectarea principiilor obiectivității, transparenței, proporționalității și tratamentului nediscriminatoriu.

Art. 37. -

(1) Furnizorii de servicii de certificare acreditați în condițiile prezentei legi au dreptul de a folosi o mențiune distinctivă care să se refere la această calitate în toate activitățile pe care le desfășoară, legate de certificarea semnăturilor.

(2) Furnizorii de servicii de certificare acreditați în condițiile prezentei legi sunt obligați să solicite efectuarea unei mențiuni în acest sens în Registru.

Acesta este un fragment din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 455/2001:
Principii generale
Definiții
Dispoziții comune
Furnizarea serviciilor de certificare calificată
Suspendarea și încetarea valabilității certificatelor
Autoritatea de reglementare și supraveghere
Supravegherea activității furnizorilor de servicii de certificare
Acreditarea voluntară
Omologarea
;
se încarcă...