Ministerul Justiției - MJ

Ordinul nr. 3544/2012 pentru aprobarea Normelor privind condițiile de acordare a sporului pentru condiții deosebit de periculoase personalului din sistemul administrației penitenciare

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 noiembrie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În conformitate cu dispozițiile art. 13 alin. (2) din anexa nr. VII "Reglementări specifice personalului din instituțiile publice de apărare, ordine publică și siguranță națională" din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul justiției emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Normele privind condițiile de acordare a sporului pentru condiții deosebit de periculoase personalului din sistemului administrației penitenciare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice dispoziție contrară se abrogă.

Ministrul justiției,
Mona Maria Pivniceru

București, 23 octombrie 2012.

Nr. 3.544/C.

ANEXĂ

NORME
privind condițiile de acordare a sporului pentru condiții deosebit de periculoase personalului din sistemul administrației penitenciare

;
se încarcă...