Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS

Ordinul nr. 633/2012 pentru aprobarea structurii informațiilor înscrise pe cardul național de asigurări sociale de sănătate

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 octombrie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Unității de implementare sisteme informatice nr. SI/1.336 din 13 august 2012,

- art. 270 alin. (11), art. 333 și 337 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 962/2010 pentru aprobarea modalității de realizare a sistemului național al cardurilor naționale de asigurări sociale de sănătate;

- Hotărârea Guvernului nr. 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul național de asigurări sociale de sănătate din titlul IX "Cardul european și cardul național de asigurări sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății;

- Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 753/2010 pentru aprobarea caracteristicilor tehnice ale cardului național de asigurări sociale de sănătate;

- Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 520/2011 pentru aprobarea specificațiilor informatice ale sistemului național al cardurilor naționale de asigurări sociale de sănătate;

în temeiul art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă structura informațiilor înscrise pe cardul național de asigurări sociale de sănătate, după cum urmează:

a) modelul cardului național de asigurări sociale de sănătate și datele înscrise pe acesta sunt prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin;

b) informațiile scrise pe cipul cardului național de asigurări sociale de sănătate sunt prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
Doru Bădescu

București, 14 septembrie 2012.

Nr. 633.

ANEXA Nr. 1

Modelul cardului național de asigurări sociale de sănătate și datele înscrise pe acesta

1. Cardul național de asigurări sociale de sănătate preprintat*) va trebui să respecte următorul model vizual:

___________

*) Cardul preprintat este reprodus în facsimil.

2. Date față card

Legendă:

1. Text static "CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE"

2. Logo Romania

3. Text static "CNAS"

4. Text static "CLI/MLI"

5. Text static "1. Nume"

6. Nume persoană, cu majuscule

7. Text static "2. Prenume"

8. Prenume persoană, cu majuscule

9. Text static "3. Cod de asigurat"

10. Codul de asigurari de sanatate. Format "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"

11. Text static "4. Numar document"

12. Numărul cardului. Format "xxxx xxxx xxxx xxxx"

13. Text static "5. Data expirarii"

14. Data expirării cardului. Format "LL/AA

3. Date verso card

Legendă:

1. Text static "CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE"

2. Text static "Pagina web: www.cnas.ro"

3. Text static "Telverde: 0800.800.950"

4. Text static "Informatii generale"

5. Text static

"
• Persoanele asigurate au obligatia prezentarii documentului national de asigurari sociale de sanatate in vederea acordarii serviciilor medicale
• Documentul nu este transmisibil
• Documentul poate fi folosit numai impreuna cu un document de identitate

• Incercarea de falsificare a documentului national de asigurari sociale de sanatate este pedepsita conform legii"

ANEXA Nr. 2 Modificări (1)

Informații scrise pe cipul cardului național de asigurări sociale de sănătate

Câmp Partiție business Tip date Lungime Memorie Observații business
min. max.
Device data A.1 Numar card I CHAR 16 16 octeți
A.2 Cod cip I CHAR 25 25 octeți
A.3 Versiune I HEX 2 2 octeți
Date de identificare B.1 Nume I UTF8 1 29 200 octeți
B.2 Prenume I UTF8 1 29 200 octeți
B.3 Data nasterii I CHAR 8 8 octeți Formatul propus ZZLLAAAA
B.4 CNP I CHAR 13 13 octeți
Date administrative C.1 Numar de asigurat I UTF8 20 20 40 octeți
C.2 Spatiu pentru extensii ulterioare 1 N/A 256 octeți Rezervat informații ID emitent card
C.3 Spatiu pentru extensii ulterioare 2 N/A 32 octeți Rezervat informații status asigurat
C.4 Nume medic de familie II UTF8 1 180 180 octeți
C.5 Prenume medic de familie II UTF8 1 200 200 octeți
C.6 Cod medic de familie II UTF8 6 10 20 octeți
C.7 Telefon medic familie II CHAR 10 16 16 octeți
C.8 Persoana de contact II LST 0 2 432 octeți Maximum două persoane de contact Se vor stoca numele și prenumele în același câmp.
Maximum două numere de telefon ale persoanelor de contact
Nume, prenume persoana de contact II UTF8 1 200
Numar telefon persoana de contact II CHAR 10 16
C.9 Spațiu pentru extensii ulterioare 3 II UTF8 0 528 336 octeți Alocat pentru date administrative
Date clinice primare D.1 Grupa sanguina - vezi Nota* III CHAR 3 3 octeți
D.2 Rh - vezi nota* III CHAR 1 1 octet
D.3 Spatiu pentru extensii ulterioare 4 III 2048 octeți
D.4 Status donator organe III CHAR 1 1 octet
D.5 Spatiu pentru extensii ulterioare 5 N/A 640 octeți Alocat pentru bilete de trimitere medicale
D.6 Diagnostice medicale cu risc vital -
vezi nota**
IV LST 0 10 80 octeți Maximum 10 diagnostice
Se vor stoca numai codurile diagnosticelor.
Cod Diagnostic IV CHAR 5 8

D.7

Boli cronice -- vezi nota**

IV

LST

0

20

160 octeți
Maximum 20 de diagnostice
Se vor stoca numai codurile diagnosticelor.
Cod Boala Cronica IV CHAR 5 8
Extensii clinice E.1 Spatiu pentru extensii ulterioare 6 IV 5120 octeți Alocat pentru date clinice
E.2 Spatiu pentru extensii ulterioare 7 N/A 576 octeți Alocat pentru prescripția electronică
E.3 Spatiu pentru extensii ulterioare 8 N/A 102 octeți Alocat pentru status prescripția electronică
Dezvoltări ulterioare F.1 Partitie dezvoltari ulterioare 1 V 5120 octeți
Security data G.1 Certificate digitale VI 2048 octeți
G.2 Chei private VI 2048 octeți
G.3 PIN. Transport VI CHAR 3 3 octeți
G.4 PIN. CardHolder VI CHAR 4 12 12 octeți
Dezvoltări ulterioare H.0 Partitie dezvoltari ulterioare 2 VII 7898 octeți

Nota* (referire la grupa sanguină și Rh) - Valorile celor două câmpuri se pot grupa într-o singură codificare cu valoarea Char(1), descrierea acestora fiind stocată într-un nomenclator de definire a codurilor. Alternativ, cele două valori se pot grupa într-un singur câmp, cu valoare Char(1), menținându-se nomenclatorul de definire a codurilor create.

Nota** (referire la diagnostice medicale cu risc vital și boli cronice, în conformitate cu prevederile stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate) - Dacă la codificare se folosește ICD-10 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems), fiecare cod are un necesar de Varchar2(5). Dacă la codificare se folosește SNOMED-CT (Systematized Nomenclature of Medicine Clinical Terms), fiecare cod are un necesar de Char(8).

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...