Parlamentul României

Legea nr. 760/2001 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administrația publică centrală

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 23 din 16 ianuarie 2002.

În vigoare de la 16 ianuarie 2002 până la 04 iulie 2019, fiind abrogat prin Codul administrativ 2019.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 32 din 30 ianuarie 1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administrația publică centrală, emisă în temeiul art. 1 lit. i) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 30 ianuarie 1998, cu următoarele modificări:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

În sensul prezentei ordonanțe, prin demnitar din administrația publică centrală, denumit în continuare demnitar, se înțelege: primul-ministru, ministrul, secretarul de stat și asimilații acestuia, precum și prefectul ca reprezentant al Guvernului."

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

În cadrul aparatului de lucru al Guvernului, al aparatului ministerelor, cu excepția Ministerului Apărării Naționale, al organelor de specialitate ale administrației publice centrale, precum și în aparatul propriu al prefecturilor se organizează și funcționează, în subordinea demnitarului, cabinetul demnitarului din administrația publică centrală, denumit în continuare cabinetul demnitarului."

3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

Cabinetul demnitarului este un compartiment distinct, care poate cuprinde următoarele funcții: director de cabinet, asistent de cabinet, consilier personal, secretar personal, precum și curier personal."

4. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

"

Art. 9. -

Structurile aprobate prin actele normative de organizare și funcționare a instituțiilor prevăzute la art. 2 se modifică corespunzător prevederilor prezentei ordonanțe."

5. Anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:

"

ANEXA Nr. 1

Numărul maxim de posturi din cabinetul demnitarului, pe funcții
și niveluri de demnitari"

" Nr. crt. Demnitar Funcții în cabinetul demnitarului
Director de cabinet Asistent de cabinet Consilier personal Secretar personal Curier personal
1. Prim-ministru 1 3 14 3 2
2. Ministru 1 3 8 2 2
3. Ministru-delegat pe lângă primul-ministru 1 3 8 2 2
4. Secretar de stat 1 2 4 2 2
5. Conducător de organ de specialitate al administrației publice centrale în subordinea Guvernului 1 2 4 2 2
6. Prefect 1 2 2 1 1"

6. Titlul anexei nr. 2 va avea următorul cuprins:

"

Echivalarea, din punct de vedere al salarizării, a funcțiilor din cabinetul demnitarului cu cele prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar"

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 26 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU ATHANASIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 29 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
OVIDIU CAMELIU PETRESCU

București, 29 decembrie 2001.

Nr. 760.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...