Parlamentul României

Legea nr. 423/2001 pentru sprijinirea sectorului de pescuit la Marea Neagră

Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 iulie 2001

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Puneri în aplicare (1)

(1) Se scutește de la plata taxei pe valoarea adăugată și a accizelor, calculate la valoarea la poarta rafinăriei, motorina destinată activităților de pescuit comercial la Marea Neagră, pentru o perioadă de 3 ani, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) Exceptarea prevăzută la alin. (1) se acordă condiționat, în funcție de cantitatea de pește livrată pe piață.

(3) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor împreună cu Ministerul Finanțelor Publice vor elabora și vor aproba prin ordin comun normele metodologice prin care se stabilește procedura potrivit căreia se acordă scutirile prevăzute la alin. (1).

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 10 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 21 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU ATHANASIU

București, 18 iulie 2001.

Nr. 423.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...