Modalități de exercitare a profesiei de arhitect | Lege 184/2001

Acesta este un fragment din Legea nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Exercitarea profesiei de arhitect -
SECȚIUNEA a 2-a
Modalități de exercitare a profesiei de arhitect

Art. 17. -

(1) Dreptul de semnătură se poate exercita în cadrul birourilor individuale, birourilor asociate, societăților comerciale de proiectare sau altor forme de asociere constituite conform legii. Doctrină (1)

(2) Indiferent de formele de exercitare a profesiei precizate la alin. (1), arhitecții cu drept de semnătură pot dobândi calitatea de proiectant general.

(3) Indiferent de modalitatea de exercitare a profesiei, arhitecții cu drept de semnătură pot angaja salariați.

(4) Persoanele juridice prevăzute la alin. (1), care nu au în cadrul personalului un arhitect cu drept de semnătură și care desfășoară activități de proiectare, au obligația ca, pentru întocmirea documentațiilor de urbanism și a proiectelor de arhitectură supuse aprobării sau autorizării, să folosească pe baze contractuale serviciile unui arhitect cu drept de semnătură.

Art. 18. -

(1) Modalitatea de exercitare a profesiei se declară de către arhitect și se înregistrează la Ordinul Arhitecților din România.

(2) Birourile individuale se pot asocia prin contract.

(3) Raporturile contractuale se stabilesc între biroul individual și client sau, în cazul birourilor asociate, aceste raporturi se stabilesc între unul dintre birourile individuale implicate și client.

Acesta este un fragment din Legea nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    b) din chiar legile de organizare aunor profesii liberale rezultă că acestea prestează oactivitate din care se obține profit art. 51 alin. (3) din Legea nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat], ceea ce este de esența unei activități economice, sau pot fi exercitate în cadrul unor societăți comerciale art. 17 alin. (1) din Legea nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect; art. 28 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 160/1998 privind organizarea și exercitarea profesiei de medic veterinar], acăror activitate are, de asemenea, caracter economic, urmărind obținerea de profit. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 184/2001:
Dobândirea și exercitarea dreptului de semnătură
Modalități de exercitare a profesiei de arhitect
Drepturile și obligațiile arhitecților cu drept de semnătură
Suspendarea și încetarea dreptului de semnătură Radierea din Tabloul Național al Arhitecților
Atribuțiile și organizarea Ordinului Arhitecților din România
Filialele teritoriale ale Ordinului Arhitecților din România
Tabloul Național al Arhitecților
Răspunderea disciplinară
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
;
se încarcă...