Art 5 Dispoziții generale | Lege 184/2001

Acesta este un fragment din Legea nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale -
Art. 5.
- Modificări (1), Jurisprudență

(1) Poartă titlul de arhitect și cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, cetățenii statelor membre ale Spațiului Economic European și cetățenii elvețieni absolvenți cu diplomă de licență sau alt document similar eliberat de o instituție de învățământ superior de arhitectură recunoscute în unul dintre statele de mai sus.

(2) Poartă titlul de arhitect și absolventul cu diplomă de licență sau alt document similar obținut în cadrul unor programe sociale ori ca urmare a absolvirii unor cursuri superioare fără frecvență în domeniul arhitecturii de către persoane care au dobândit nivelul minim necesar de cunoștințe, deși nu au fost respectate condițiile referitoare la durata minimă a studiilor. Aceste persoane trebuie să aibă o experiență profesională de minimum 7 ani sub îndrumarea unui arhitect cu drept de semnătură sau a unei firme de arhitectură și să promoveze un examen standard de absolvire de nivel universitar, echivalent cu examenul final pentru obținerea diplomei de licență sau a altui document similar, conform prevederilor alin. (1).

(3) Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, cetățenii statelor membre ale Spațiului Economic European și cetățenii elvețieni au dreptul la utilizarea titlului lor legal academic și, unde este cazul, la abrevierea folosită în statul de proveniență, în limba acelui stat.

(4) Cetățenii unui stat membru al Uniunii Europene, cetățenii statelor membre ale Spațiului Economic European și cetățenii elvețieni autorizați să poarte titlul de arhitect ca urmare a unui act normativ special al statului respectiv care abilitează autoritățile competente să confere acest titlu personalităților care s-au distins în mod deosebit prin realizări în domeniul arhitecturii vor putea utiliza acest titlu în România.

Acesta este un fragment din Legea nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 184/2001:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Dispoziții generale
Art 6 Dispoziții generale
Art 7 Dispoziții generale
Art 8 Dobândirea și exercitarea dreptului de semnătură
Art 9 Dobândirea și exercitarea dreptului de semnătură
Art 10 Dobândirea și exercitarea dreptului de semnătură
Art 11 Dobândirea și exercitarea dreptului de semnătură
Art 12 Dobândirea și exercitarea dreptului de semnătură
Art 13 Dobândirea și exercitarea dreptului de semnătură
Art 14 Dobândirea și exercitarea dreptului de semnătură
Art 15 Dobândirea și exercitarea dreptului de semnătură
;
se încarcă...