Art 11 Dobândirea și exercitarea dreptului de semnătură | Lege 184/2001

Acesta este un fragment din Legea nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Exercitarea profesiei de arhitect - Dobândirea și exercitarea dreptului de semnătură -
Art. 11.
- Modificări (1)

(1) Cetățenii unui stat membru al Uniunii Europene, cetățenii statelor membre ale Spațiului Economic European și cetățenii elvețieni care solicită stabilirea în România și îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 5 sau art. 6 referitoare la deținerea titlului de arhitect vor dobândi drept de semnătură în aceleași condiții cu cetățenii români, cu respectarea prevederilor art. 10.

(2) Arhitecții cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, cei ai statelor membre ale Spațiului Economic European și cetățenii elvețieni care au dreptul de a exercita profesia de arhitect în unul dintre aceste state și nu solicită stabilirea în România, ci doar dreptul de a presta temporar servicii în domeniul arhitecturii pe teritoriul României vor dobândi drept de semnătură prin înregistrarea automată și temporară la Ordinul Arhitecților din România, cu aceleași drepturi și obligații pe perioada prestării de servicii. Documentele necesare înregistrării în acest caz sunt:

a) declarație cu privire la serviciile ce urmează a fi prestate, dacă acestea implică execuția unor proiecte pe teritoriul României;

b) certificat emis de autoritatea competentă din statul de proveniență, care să ateste dreptul solicitantului de a exercita profesia de arhitect pe teritoriul acestuia; acest certificat trebuie să fie prezentat la cel mult 12 luni de la data eliberării sale de către autoritatea competentă din statul de proveniență;

c) certificat emis de autoritatea competentă din statul de proveniență, care să ateste faptul că solicitantul deține acele diplome sau alte documente doveditoare ale calificării profesionale care îndeplinesc criteriile legislației europene în domeniu.

(3) Ordinul Arhitecților din România va accepta ca dovadă de onorabilitate un document emis cetățeanului unui stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European sau al Confederației Elvețiene de către autoritatea competentă din statul de proveniență a acestuia; acest document trebuie să fie prezentat la cel mult 3 luni de la data eliberării sale de către autoritatea competentă din statul de proveniență.

(4) Pentru dobândirea dreptului de semnătură, cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, cetățenii statelor membre ale Spațiului Economic European sau cetățenii elvețieni vor prezenta un certificat emis de autoritatea competentă din statul de proveniență, care atestă efectuarea unei perioade corespunzătoare de stagiu sau experiență profesională adecvată cu o durată echivalentă stagiului în statul respectiv și care conferă acestora aceleași drepturi ca și cetățenilor români care au efectuat stagiul. Modificări (1)

(5) Ordinul Arhitecților din România va pune la dispoziția persoanelor interesate informații privind legislația națională specifică și Codul deontologic al profesiei de arhitect.

Acesta este un fragment din Legea nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 184/2001:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Dispoziții generale
Art 6 Dispoziții generale
Art 7 Dispoziții generale
Art 8 Dobândirea și exercitarea dreptului de semnătură
Art 9 Dobândirea și exercitarea dreptului de semnătură
Art 10 Dobândirea și exercitarea dreptului de semnătură
Art 11 Dobândirea și exercitarea dreptului de semnătură
Art 12 Dobândirea și exercitarea dreptului de semnătură
Art 13 Dobândirea și exercitarea dreptului de semnătură
Art 14 Dobândirea și exercitarea dreptului de semnătură
Art 15 Dobândirea și exercitarea dreptului de semnătură
Art 16 Dobândirea și exercitarea dreptului de semnătură
Art 17 Modalități de exercitare a profesiei de arhitect
Art 18 Modalități de exercitare a profesiei de arhitect
Art 19 Drepturile și obligațiile arhitecților cu drept de semnătură
Art 20 Drepturile și obligațiile arhitecților cu drept de semnătură
Art 21 Suspendarea și încetarea dreptului de semnătură. Radierea din Tabloul Național al Arhitecților
;
se încarcă...