Parlamentul României

Legea nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane

Modificări (8), Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (10), Admis recurs în interesul legii (3), Referințe (3), Reviste (13), Jurisprudență relevantă, Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 decembrie 2001

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Jurisprudență

Prezenta lege reglementează prevenirea și combaterea traficului de persoane, precum și protecția și asistența acordată victimelor unui astfel de trafic, care constituie o violare a drepturilor persoanei și o atingere a demnității și integrității acesteia.

Art. 2. - Modificări (1), Jurisprudență

În prezenta lege, termenii și expresiile de mai jos au următorul înțeles:

1. prin trafic de persoane se înțelege faptele prevăzute la art. 12 și 13;

2. prin exploatarea unei persoane se înțelege: Jurisprudență, Reviste (1)

a) executarea unei munci sau îndeplinirea de servicii, în mod forțat, cu încălcarea normelor legale privind condițiile de muncă, salarizare, sănătate și securitate; Modificări (1), Jurisprudență

b) ținerea în stare de sclavie sau alte procedee asemănătoare de lipsire de libertate ori de aservire; Jurisprudență

c) obligarea la practicarea prostituției, la reprezentări pornografice în vederea producerii și difuzării de materiale pornografice sau alte forme de exploatare sexuală; Modificări (1), Jurisprudență

d) prelevarea de organe; Modificări (1), Jurisprudență

e) efectuarea unor alte asemenea activități prin care se încalcă drepturi și libertăți fundamentale ale omului. Jurisprudență

CAPITOLUL II Prevenirea traficului de persoane

Art. 3. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

Pentru o luptă eficientă împotriva traficului de persoane autoritățile și instituțiile publice prevăzute în prezentul capitol, organizațiile neguvernamentale și alți reprezentanți ai societății civile vor desfășura, separat sau, după caz, în cooperare, o activitate susținută de prevenire a traficului de persoane, în special de femei și copii.

Art. 4. - Modificări (2), Puneri în aplicare (1)

Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Administrației Publice, Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Sănătății și Familiei, Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Adopție, Ministerul de Interne, Ministerul Justiției, precum și alte organisme guvernamentale cu atribuții în combaterea traficului de persoane iau măsurile necesare pentru elaborarea și aplicarea în domeniile lor de activitate a Planului național de acțiune în combaterea traficului de persoane.

Art. 5. - Puneri în aplicare (1)

(1) Ministerul Afacerilor Externe întocmește o listă cu statele care prezintă potențial ridicat sub aspectul traficului de persoane, care va fi comunicată, la cerere, instituțiilor interesate. Jurisprudență, Reviste (1)

Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul de Interne vor adopta măsurile necesare, în baza Legii nr. 123/2001 privind regimul străinilor în România, pentru a împiedica accesul pe teritoriul României al cetățenilor străini în legătură cu care există indicii temeinice că ar fi implicați în traficul de persoane, în sensul prezentei legi. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 6. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(1) Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, prin structurile sale specializate de la nivel central și teritorial, elaborează și aplică măsuri speciale de integrare pe piața muncii a persoanelor cu risc ridicat de a fi traficate, în special pentru femeile din zonele defavorizate și pentru persoanele marginalizate social.

(2) Pentru persoanele cu risc ridicat de a fi traficate Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă dezvoltă programe de informare privind piața muncii și drepturile angajaților, programe de formare profesională, precum și de informare a agenților economici, pentru angajarea acestora cu prioritate. Jurisprudență

(3) Ministerul Muncii și Solidarității Sociale împreună cu Ministerul Finanțelor Publice studiază oportunitatea elaborării unor măsuri de stimulare a agenților economici care angajează atât persoane cu risc ridicat de a fi traficate, cât și victime ale traficului, care au absolvit cursuri de formare profesională, făcând propuneri în acest sens. Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 7. - Modificări (2), Jurisprudență

Ministerul Administrației Publice realizează și difuzează materiale documentare privind riscurile la care pot fi expuse persoanele, potențiale victime ale traficului de persoane. Jurisprudență

Art. 8. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

Ministerul Educației și Cercetării realizează, cu sprijinul celorlalte ministere implicate și în colaborare cu organizațiile neguvernamentale cu activitate în domeniu, programe educative pentru părinți și copii, în special pentru grupurile cu risc crescut de a fi victime, în vederea prevenirii traficului de persoane.

Art. 9. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(1) Ministerul de Interne, prin structurile sale specializate, cu sprijinul altor ministere, realizează și menține în actualitate baza de date privind fenomenul traficului de ființe umane, monitorizează și evaluează periodic acest fenomen, luând în considerare atât persoanele care trafichează, cât și victimele traficului, precum și persoanele juridice implicate în activitatea de trafic de persoane. Modificări (1)

(2) Publicarea informațiilor statistice și a rapoartelor de evaluare se face semestrial de către Inspectoratul General de Poliție, cu avizul ministrului de interne.

Art. 10. - Modificări (2)

Ministerul Justiției și Ministerul Public, pe baza datelor proprii, efectuează studii periodice în scopul identificării cauzelor care determină și a condițiilor ce favorizează traficul de persoane.

Art. 11. - Modificări (2)

Pentru prevenirea traficului de persoane organizațiile neguvernamentale cooperează cu ministerele interesate și organizează campanii de informare privind fenomenul traficului de persoane și riscurile la care sunt supuse victimele acestuia.

CAPITOLUL III Infracțiuni

SECȚIUNEA 1 Infracțiuni privind traficul de persoane

Art. 12. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Admis recurs în interesul legii (2), Jurisprudență, Reviste (3)

(1) Constituie infracțiunea de trafic de persoane recrutarea, transportarea, transferarea, cazarea sau primirea unei persoane, prin amenințare, violență sau prin alte forme de constrângere, prin răpire, fraudă ori înșelăciune, abuz de autoritate sau profitând de imposibilitatea acelei persoane de a se apăra sau de a-și exprima voința, ori prin oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase pentru obținerea consimțământului persoanei care are autoritate asupra altei persoane, în scopul exploatării acestei persoane, și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 12 ani și interzicerea unor drepturi. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (4), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (6)

(2) Traficul de persoane, săvârșit în următoarele împrejurări: Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (3)

a) de două sau de mai multe persoane împreună; Jurisprudență, Reviste (2)

b) s-a cauzat victimei o vătămare gravă a integrității corporale sau a sănătății se pedepsește cu închisoare de la 5 la 15 ani și interzicerea unor drepturi. Jurisprudență

(3) Dacă fapta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi. Jurisprudență, Reviste (3)

Art. 13. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Admis recurs în interesul legii (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Recrutarea, transportarea, transferarea, găzduirea sau primirea unei persoane cu vârsta cuprinsă între 15 și 18 ani, în scopul exploatării acesteia, constituie infracțiunea de trafic de minori și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 12 ani și interzicerea unor drepturi. Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență, Reviste (4)

(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) a fost săvârșită asupra unei persoane care nu a împlinit vârsta de 15 ani, pedeapsa este închisoare de la 5 la 15 ani și interzicerea unor drepturi. Respingeri de neconstituționalitate (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) și (2) sunt săvârșite prin amenințare, violență sau prin alte forme de constrângere, prin răpire, fraudă ori înșelăciune, abuz de autoritate sau profitând de imposibilitatea acelei persoane de a se apăra sau de a-și exprima voința, ori prin oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase pentru obținerea consimțământului persoanei care are control asupra altei persoane, pedeapsa este închisoare de la 5 la 15 ani și interzicerea unor drepturi, în cazul alin. (1), și închisoare de la 7 la 18 ani și interzicerea unor drepturi, în cazul alin. (2). Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3)

(4) În cazul în care faptele prevăzute la alin. (1), (2) și (3) sunt săvârșite în condițiile prevăzute la art. 12 alin. (2), pedeapsa este închisoare de la 5 la 15 ani și interzicerea unor drepturi, în cazul alin. (1), închisoare de la 5 la 17 ani și interzicerea unor drepturi, în cazul alin. (2), închisoare de la 5 la 18 ani și interzicerea unor drepturi, în cazul alin. (3) teza 1, și închisoare de la 7 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi, în cazul alin. (3) teza 2. Jurisprudență, Reviste (3)

(5) Dacă faptele prevăzute în acest articol au avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi sau detențiunea pe viață.

Art. 14. - Jurisprudență

Dacă faptele prevăzute la art. 12 și 13 sunt săvârșite de o persoană care face parte dintr-un grup organizat sau care a produs ori a obținut, pentru sine sau pentru altul, beneficii materiale importante, maximul special al pedepsei se majorează cu 3 ani. Jurisprudență

Art. 15. - Jurisprudență

(1) Tentativa infracțiunilor prevăzute la art. 12-14 se pedepsește.

(2) Organizarea săvârșirii infracțiunilor prevăzute în prezentul capitol constituie infracțiune și se pedepsește ca și infracțiunea organizată.

Art. 16. - Jurisprudență

Consimțământul persoanei, victimă a traficului, nu înlătură răspunderea penală a făptuitorului.

SECȚIUNEA a 2-a Infracțiuni în legătură cu traficul de persoane

Art. 17. -

(1) Fapta de a determina sau de a permite, cu știință, fie direct, fie prin intermediar, intrarea sau rămânerea pe teritoriul țării a unei persoane care nu este cetățean român, supusă traficului de persoane în sensul prezentei legi:

a) folosind față de aceasta mijloace frauduloase, violență sau amenințări ori altă formă de constrângere; sau Jurisprudență

b) abuzând de starea specială în care se găsește acea persoană, datorită situației sale ilegale ori precare de intrare sau ședere în țară, ori datorită sarcinii, unei boli sau infirmități ori unei deficiențe, fizice sau mintale, constituie infracțiune și se sancționează cu pedeapsa prevăzută pentru infracțiunea de trafic de persoane.

(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) se săvârșește de o persoană care face parte dintr-un grup organizat sau se săvârșește în mod repetat, maximul special al pedepsei se majorează cu 2 ani. Modificări (1)

Art. 18. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Fapta de a expune, a vinde sau a răspândi, a închiria, a distribui, a confecționa ori de a deține în vederea răspândirii de obiecte, filme, fotografii, diapozitive, embleme sau alte suporturi vizuale, care reprezintă poziții ori acte sexuale cu caracter pornografic, ce prezintă sau implică minori care nu au împlinit vârsta de 18 ani, sau importarea ori predarea de astfel de obiecte unui agent de transport sau de distribuire în vederea comercializării ori distribuirii lor constituie infracțiunea de pornografie infantilă și se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani. Jurisprudență

(2) Faptele prevăzute la alin. (1), săvârșite de o persoană care face parte dintr-un grup organizat, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani. Jurisprudență

SECȚIUNEA a 3-a Dispoziții speciale

Art. 19. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Banii, valorile sau orice alte bunuri dobândite în urma săvârșirii infracțiunilor prevăzute în prezenta lege ori cele care au servit la săvârșirea acestor infracțiuni, precum și celelalte bunuri prevăzute de art. 118 din Codul penal sunt supuse confiscării speciale, în condițiile stabilite de acel articol. Jurisprudență

(2) Sunt considerate bunuri care au servit la săvârșirea infracțiunii și mijloacele de transport care au folosit la realizarea transportului persoanelor traficate, precum și imobilele în care aceste persoane au fost cazate, dacă aparțin făptuitorilor. Jurisprudență

Art. 20. - Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (1)

Persoana supusă traficului de persoane, care a săvârșit infracțiunea de prostituție prevăzută de art. 328 din Codul penal, nu se pedepsește pentru această infracțiune, dacă mai înainte de a se fi început urmărirea penală pentru infracțiunea de trafic de persoane încunoștințează autoritățile competente despre aceasta sau dacă, după ce a început urmărirea penală ori după ce făptuitorii au fost descoperiți, înlesnește arestarea acestora. Modificări (2), Jurisprudență

CAPITOLUL IV Dispoziții speciale privind procedura judiciară Jurisprudență

Art. 21. - Jurisprudență

Urmărirea penală pentru infracțiunile prevăzute de prezenta lege se efectuează în mod obligatoriu de către procuror și se judecă în primă instanță de către tribunal.

Art. 22. - Jurisprudență

În vederea strângerii datelor necesare începerii urmăririi penale pot fi folosiți investigatori sub acoperire, în condițiile legii.

Art. 23. -

(1) Când există date sau indicii temeinice că o persoană care pregătește comiterea unei infracțiuni dintre cele prevăzute în prezenta lege sau care a comis o asemenea infracțiune folosește sisteme de telecomunicații ori informatice, organul de urmărire penală poate, cu autorizarea procurorului, să aibă acces, pentru o perioadă determinată, la aceste sisteme și să le supravegheze.

Dispozițiile art. 911-915 din Codul de procedură penală se aplică în mod corespunzător.

Art. 24. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Ședințele de judecată în cauzele privind infracțiunea de trafic de persoane prevăzută la art. 13 și de pornografie infantilă prevăzută la art. 18 nu sunt publice. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) La desfășurarea judecății în condițiile alin. (1) pot asista părțile, reprezentanții acestora, apărătorii, precum și alte persoane a căror prezență este considerată necesară de către instanță. Modificări (2)

(3) În cauzele privind infracțiunile prevăzute în prezenta lege ascultarea minorului care nu a împlinit vârsta de 14 ani se face în prezența unuia dintre părinți sau a tutorelui ori a persoanei căreia îi este încredințat minorul spre creștere și educare. Modificări (1)

Art. 25. - Modificări (1), Jurisprudență

La judecarea infracțiunilor prevăzute la art. 12 și 17, la cererea părții vătămate, instanța poate declara ședința secretă.

CAPITOLUL V Protecția și asistența victimelor traficului de persoane Puneri în aplicare (1)

Art. 26. - Modificări (2), Jurisprudență

(1) Persoanelor vătămate prin infracțiunile prevăzute în prezenta lege, precum și altor victime ale acestor infracțiuni li se acordă o protecție și o asistență specială, fizică, juridică și socială.

(2) Viața privată și identitatea victimelor traficului de persoane sunt ocrotite prin prevederile prezentei legi.

(3) Victimele infracțiunilor prevăzute în prezenta lege au dreptul la recuperarea lor fizică, psihologică și socială.

(4) Minorilor, victime ale infracțiunilor prevăzute în prezenta lege, li se acordă protecție și asistență specială, în raport cu vârsta lor.

(5) Femeilor, victime ale infracțiunilor prevăzute în prezenta lege, precum și celor care sunt supuse unui risc ridicat de a deveni victime ale acestor infracțiuni li se acordă o protecție și o asistență socială specifică.

Art. 27. - Modificări (1)

Ministerul de Interne asigură, la cerere, pe teritoriul României, protecția fizică a victimelor traficului de persoane pe perioada procesului. Modificări (1)

Art. 28. -

Cetățenilor români aflați pe teritoriul altor țări, victime ale traficului de persoane, li se acordă, la cerere, asistență de către misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în acele țări.

Art. 29. - Jurisprudență

Ministerul Afacerilor Externe, prin misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României, eliberează, în caz de necesitate, în vederea repatrierii, documente de identitate cetățenilor români care au fost victime ale traficului de persoane, într-un timp rezonabil, fără întârzieri nejustificate.

Art. 30. -

(1) Ministerul Afacerilor Externe asigură difuzarea către cei interesați, prin intermediul misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare ale României în străinătate, a unor materiale de informare privind drepturile persoanelor, victime ale traficului de persoane, potrivit legislației române și a statului de reședință.

(2) Misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate asigură informarea organelor judiciare străine cu privire la reglementările române în materie.

(3) Misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate vor publica prin mijloace electronice proprii informații referitoare la legislația națională și a statului străin în domeniu, precum și adresele centrelor de asistență și protecție a victimelor traficului de persoane sau asimilate acestora. Modificări (2)

(4) Șefii misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare ale României în străinătate vor desemna un diplomat din cadrul acestora ca responsabil cu aplicarea metodologiei de repatriere a cetățenilor români, victime ale traficului de persoane, în sensul prezentei legi.

(5) Metodologia de repatriere a cetățenilor români, victime ale traficului de persoane, se elaborează de către Ministerul Afacerilor Externe împreună cu Ministerul de Interne și Ministerul Justiției, în termen de 60 de zile de la adoptarea prezentei legi. Puneri în aplicare (1)

Art. 31. -

Ministerul de Interne asigură, prin structurile sale specializate, la toate punctele de trecere a frontierei României, personal special instruit pentru identificarea și preluarea victimelor, în vederea îndrumării acestora către instituțiile specializate.

Art. 32. - Modificări (1)

(1) Victimele traficului de persoane pot fi cazate, la cerere, temporar, în centre de asistență și protecție a victimelor traficului de persoane, înființate prin prezenta lege, denumite în continuare centre, aflate în subordinea consiliilor județene Arad, Botoșani, Galați, Giurgiu, Iași, Ilfov, Mehedinți, Satu Mare și Timiș.

(2) Durata cazării este stabilită prin decizie a delegației permanente județene și nu poate depăși 10 zile.

(3) Durata cazării poate fi prelungită, la solicitarea organelor judiciare, cu cel mult până la 3 luni sau, după caz, pe perioada procesului penal.

(4) Centrele sunt amenajate și dotate astfel încât să ofere condiții civilizate de cazare și igienă personală, hrană, asistență psihologică și medicală.

Art. 33. - Jurisprudență

Victimelor traficului de persoane, cazate temporar, li se asigură de către asistenții sociali din aparatul consiliului local în a cărui rază teritorială își desfășoară activitatea centrele informații și consiliere pentru a beneficia de facilitățile asigurate prin lege persoanelor marginalizate social.

Art. 34. -

(1) Regulamentul de organizare și funcționare, precum și structura organizatorică ale centrelor se aprobă de ministrul administrației publice, cu avizul ministrului de interne. Modificări (2)

(2) Personalul încadrat în centre este salarizat potrivit legislației referitoare la salarizarea personalului din unitățile bugetare.

(3) Cheltuielile curente și de capital ale centrelor se acoperă din bugetele consiliilor județene, prevăzute la art. 32 alin. (1).

Art. 35. - Modificări (1)

(1) Agențiile județene de ocupare a forței de muncă din județele în care se înființează și funcționează centrele organizează, dacă este posibil, programe speciale de scurtă durată pentru inițierea sau formarea profesională a victimelor cazate.

(2) De asemenea, agențiile menționate la alin. (1) asigură, cu prioritate, victimelor traficului de persoane servicii de consiliere și mediere a muncii, în vederea identificării unui loc de muncă.

Art. 36. -

Victimelor traficului de persoane, cetățeni români, li se pot acorda locuințe sociale, cu prioritate, de către consiliile locale din localitatea de domiciliu.

Art. 37. -

România le facilitează cetățenilor străini, victime ale traficului de persoane, întoarcerea în țara lor de origine fără nici o întârziere nejustificată și le asigură transportul în deplină securitate până la frontiera statului român, dacă nu este prevăzut altfel în acordurile bilaterale.

Art. 38. - Modificări (2)

Pentru asigurarea securității lor fizice victimele traficului de persoane, cetățeni străini, pot fi cazate în centrele special amenajate potrivit Legii nr. 123/2001, iar solicitanții unei forme de protecție în România pot fi cazați în centrele special amenajate potrivit Legii nr. 323/2001 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 102/2000 privind statutul și regimul refugiaților în România.

(2) Victimele traficului de persoane vor fi informate în locurile de cazare, într-o limbă pe care o înțeleg, cu privire la procedurile judiciare și administrative aplicate.

(3) Persoanele cazate potrivit alin. (1) pot beneficia de consiliere psihică și psihologică, precum și de asistență medicală și socială într-o limbă pe care o înțeleg.

Art. 39. - Modificări (1)

În cazul în care străinii, victime ale traficului de persoane, nu posedă nici un document de identitate sau acesta a fost pierdut, furat ori distrus, li se facilitează de către Direcția relații consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe sau de către organele competente ale Ministerului Administrației Publice eliberarea unui nou pașaport sau titlu de călătorie, după caz.

Art. 40. - Puneri în aplicare (1)

În cazul aducerii în România de către o companie de transport de victime ale traficului, cunoscând caracterul ilicit al acestuia, compania de transport respectivă este obligată să asigure cazarea și întreținerea acestora pe perioada stabilită de Ministerul de Interne și să suporte transportul lor până la frontiera română, conform legii.

Art. 41. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

De asemenea, minorilor care însoțesc victimele traficului de persoane sau care sunt ei înșiși victime li se aplică, în mod corespunzător, prevederile referitoare la minori din Legea nr. 123/2001.

Art. 42. - Puneri în aplicare (1)

Asociațiile și fundațiile care fac dovada că desfășoară programe de servicii de asistență socială pentru victimele traficului de persoane, cum ar fi: cazare, hrană, consiliere psihică, psihologică și juridică, asistență medicală, vor putea beneficia de subvenții de la bugetul de stat sau, după caz, de la bugetele locale, în condițiile legii.

Art. 43. - Modificări (2)

Victimele infracțiunilor prevăzute în prezenta lege au dreptul să primească informații cu privire la procedurile judiciare și administrative aplicabile.

Art. 44. - Modificări (1), Jurisprudență

Persoanele prevăzute la art. 43 au dreptul să primească asistență juridică obligatorie pentru a putea să își exercite drepturile în cadrul procedurilor penale prevăzute de lege, în toate fazele procesului penal, și să își susțină cererile și pretențiile civile față de persoanele care au săvârșit infracțiunile prevăzute de prezenta lege, în care ele sunt implicate.

CAPITOLUL VI Cooperarea internațională

Art. 45. -

Prin prezenta lege se instituie ofițeri de legătură în cadrul Ministerului de Interne, precum și magistrați de legătură la nivelul parchetelor de pe lângă tribunale, care să asigure consultarea reciprocă cu ofițeri de legătură sau, după caz, cu magistrați de legătură care funcționează în alte state, în scopul coordonării acțiunilor acestora în cursul urmăririi penale.

Art. 46. -

În vederea schimbului de date și de informații cu privire la investigarea și urmărirea infracțiunilor prevăzute în prezenta lege se va stabili un punct de contact în cadrul Ministerului de Interne și al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție cu instituții similare din alte state.

Art. 47. -

(1) Societățile de transport internațional sunt obligate să verifice la emiterea documentului de călătorie dacă pasagerii sunt în posesia documentelor de identitate cerute pentru intrarea în țara de tranzit sau de primire.

(2) Obligația prevăzută la alin. (1) revine și conducătorului mijlocului de transport internațional rutier la urcarea pasagerilor, precum și personalului abilitat să controleze documentele de călătorie.

CAPITOLUL VII Dispoziții finale

Art. 48. -

Pentru identificarea victimelor traficului de persoane lucrătorii Ministerului de Interne pot organiza controale în instituții publice ori particulare, precum și în incinta agenților economici, indiferent de proprietar sau de deținător, în condițiile legii.

Art. 49. -

În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se va adopta, prin hotărâre a Guvernului, regulamentul de aplicare a acesteia.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 2 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 1 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

București, 21 noiembrie 2001.

Nr. 678.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Infracțiunea de trafic de minori. Criminalitate seculară
Contestație la executare. Neîndeplinirea cazului de micșorare a pedepsei în cursul executării acesteia, prevăzut de art. 598 alin. 1 lit. d C.proc.pen.
Aplicarea dispozițiilor art. 19 din Legea nr. 682/2002 privind reducerea limitelor de pedeapsă, în cursul executării pedepsei/Applicability of the provisions of art. 19 of Law no. 682/2002 on the reduction of the punishment limits, during the enforcement of the sentence
Traficul de persoane în lumina noului Cod penal și a noului Cod de procedură penală
Traficul de persoane - art. 210 Cod penal. Aspecte deontologice ale judecătorilor și avocaților
Scurte considerații referitoare la delimitarea infracțiunii de trafic de persoane de infracțiunea de proxenetism/Brief considerations on separating the crime of trafficking in persons from the crime of pimping
Aplicarea legii penale mai favorabile în cazul infracțiunii complexe și în cazul faptelor cu un pericol social redus
Exploatarea unei persoane în contextul actualelor dispoziții ale Codului penal
Ne bis in idem. Autoritate de lucru judecat
Constituirea unui grup infracțional organizat
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 49/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la încadrarea juridică a faptei de trafic de persoane, comisă asupra mai multor persoane, în aceleași condiții de loc și de timp
Decizia nr. 1/2008 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în legătură cu interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 12 alin. (1) și art. 13 alin. (2) din Legea nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane săvârșit prin răpire și a dispozițiilor art. 189 alin. 1-3 din Codul penal privind lipsirea de libertate în mod ilegal, prin răpire
Decizia nr. 16/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la raportul dintre infracțiunile de proxenetism prevăzută în art. 329 din Codul penal și de trafic de persoane prevăzută în art. 12 din Legea nr. 678/2001, respectiv, dacă sunt în concurs real sau ideal
;
se încarcă...