Sancțiuni | Lege 544/2001

Acesta este un fragment din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL II Organizarea și asigurarea accesului la informațiile de interes public CAPITOLUL IV Dispoziții tranzitorii și finale

CAPITOLUL III Sancțiuni

Art. 21. - Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Practică judiciară (16), Reviste (1), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorități ori instituții publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere și atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat. Practică judiciară (2)

(2) Împotriva refuzului prevăzut la alin. (1) se poate depune reclamație la conducătorul autorității sau al instituției publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință de către persoana lezată. Practică judiciară (5), Modele (2)

(3) Dacă după cercetarea administrativă reclamația se dovedește întemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamației și va conține atât informațiile de interes public solicitate inițial, cât și menționarea sancțiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.

Art. 22. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență (1), Practică judiciară (66), Reviste (2), Doctrină (2), Comentarii expert (1)

(1) În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorității ori al instituției publice. Plîngerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7. Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Practică judiciară (56), Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Instanța poate obliga autoritatea sau instituția publică să furnizeze informațiile de interes public solicitate și să plătească daune morale și/sau patrimoniale. Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (19)

(3) Hotărârea tribunalului este supusă recursului. Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (4)

(4) Decizia Curții de apel este definitivă și irevocabilă. Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (3)

(5) Atât plângerea, cât și apelul se judecă în instanță în procedură de urgență și sunt scutite de taxă de timbru. Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Practică judiciară (16)

Acesta este un fragment din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...