Parlamentul României

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Modificări (6), Puneri în aplicare (6), Acțiuni admise (1), Acțiuni respinse (21), Referințe (22), Reviste (8), Modele (3), Comentarii expert, Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 22 decembrie 2001

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 2 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

(2) Instanța poate obliga autoritatea sau instituția publică să furnizeze informațiile de interes public solicitate și să plătească daune morale și/sau patrimoniale. Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (19)

(3) Hotărârea tribunalului este supusă recursului. Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (4)

(4) Decizia Curții de apel este definitivă și irevocabilă. Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (3)

(5) Atât plângerea, cât și apelul se judecă în instanță în procedură de urgență și sunt scutite de taxă de timbru. Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (16)

CAPITOLUL IV Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 23. - Jurisprudență (1)

(1) Prezenta lege va intra în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Guvernul va elabora, la inițiativa Ministerului Informațiilor Publice, normele metodologice de aplicare a acesteia. Jurisprudență (1)

Art. 24. - Jurisprudență (3)

(1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Ministerul Informațiilor Publice, Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației și Ministerul Finanțelor Publice vor înainta Guvernului propuneri privind măsurile necesare pentru ca informațiile de interes public să devină disponibile în mod progresiv prin intermediul unor baze de date informatizate accesibile publicului la nivel național.

(2) Măsurile prevăzute la alin. (1) vor privi inclusiv dotarea autorităților și instituțiilor publice cu echipamentele de tehnică de calcul adecvate.

Art. 25. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă orice prevederi contrare.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 13 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
PAUL PĂCURARU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 18 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 12 octombrie 2001.

Nr. 544.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...