Art 9 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public | Lege 544/2001

Acesta este un fragment din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Organizarea și asigurarea accesului la informațiile de interes public - Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public -
Art. 9.
- Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) În cazul în care solicitarea de informații implică realizarea de copii de pe documentele deținute de autoritatea sau instituția publică, costul serviciilor de copiere este suportat de solicitant, în condițiile legii. Puneri în aplicare (2), Referințe (1), Jurisprudență, Comentarii expert (1)

(2) Dacă în urma informațiilor primite petentul solicită informații noi privind documentele aflate în posesia autorității sau a instituției publice, această solicitare va fi tratată ca o nouă petiție, răspunsul fiind trimis în termenele prevăzute la art. 7 și 8.

Acesta este un fragment din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Liberul acces la informațiile de interes public - Mădălina Moceanu
Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. 1 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și art. 18 din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 („(1) Accesul la informațiile de interes public este gratuit. (2) Costul serviciilor de copiere va fi suportat de solicitant, în condițiile legii.”) taxa instituită de autoritatea administrativă pentru serviciile de copiere reprezintă tocmai costul acestor servicii. Aceasta rezultă din analizarea cuantumului taxei instituite (2 lei/pagină), fiind evident că sumele de plată instituite în cuprinsul hotărârii de consiliu local atacată reprezintă contravaloarea serviciilor de copiere și a materialelor necesare în vederea copierii, iar nu o taxă, care nu ar fi bazată pe un serviciu prestat.
Extras din Decizia civila nr. 230/R/17.03.2016, Curtea de Apel Brasov, www.portal.just.ro
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Lege 544/2001:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public
Art 4 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public
Art 5 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public
Art 6 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public
Art 7 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public
Art 8 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public
Art 9 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public
Art 10 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public
Art 11 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public
Art 12 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public
Art 13 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public
Art 14 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public
Art 15 Dispoziții speciale privind accesul mijloacelor de informare în masă la informațiile de interes public
Art 16 Dispoziții speciale privind accesul mijloacelor de informare în masă la informațiile de interes public
Art 17 Dispoziții speciale privind accesul mijloacelor de informare în masă la informațiile de interes public
Art 18 Dispoziții speciale privind accesul mijloacelor de informare în masă la informațiile de interes public
Art 19 Dispoziții speciale privind accesul mijloacelor de informare în masă la informațiile de interes public
Reviste:
Accesul la informațiile de interes public (I)
;
se încarcă...