Art 7 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public | Lege 544/2001

Acesta este un fragment din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 6 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public Art 8 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public

CAPITOLUL II Organizarea și asigurarea accesului la informațiile de interes public - SECȚIUNEA 1 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public -
Art. 7.
- Puneri în aplicare (2), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență (1), Practică judiciară (55), Reviste (1), Doctrină (1), Hotărâri judecătorești

(1) Autoritățile și instituțiile publice au obligația să răspundă în scris la solicitarea informațiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcție de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare și de urgența solicitării. În cazul în care durata necesară pentru identificarea și difuzarea informației solicitate depășește 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiția înștiințării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile. Practică judiciară (32), Reviste (1), Doctrină (1), Comentarii expert (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Refuzul comunicării informațiilor solicitate se motivează și se comunică în termen de 5 zile de la primirea petițiilor. Practică judiciară (5), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) Solicitarea și obținerea informațiilor de interes public se pot realiza, dacă sunt întrunite condițiile tehnice necesare, și în format electronic. Puneri în aplicare (1), Practică judiciară (5), Caută hotărâri judecătorești

Acesta este un fragment din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...