Art 7 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public | Lege 544/2001

Acesta este un fragment din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Organizarea și asigurarea accesului la informațiile de interes public - Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public -
Art. 7.
- Puneri în aplicare (2), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2)

(1) Autoritățile și instituțiile publice au obligația să răspundă în scris la solicitarea informațiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcție de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare și de urgența solicitării. În cazul în care durata necesară pentru identificarea și difuzarea informației solicitate depășește 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiția înștiințării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2), Comentarii expert (1)

(2) Refuzul comunicării informațiilor solicitate se motivează și se comunică în termen de 5 zile de la primirea petițiilor. Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Solicitarea și obținerea informațiilor de interes public se pot realiza, dacă sunt întrunite condițiile tehnice necesare, și în format electronic. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Termenele - Dragoman Simona
Termenele prevăzute în acest text de lege se referă DOAR la solicitările de informații de interes public, chiar dacă aceste informații se regăsesc și în documente care pot face obiectul prevederilor Legii nr. 109 din 25 aprilie 2007 privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare, care prevede termenele de soluționare a cererilor pentru reutilizarea documentelor, astfel:
-„...20 de zile lucrătoare de la primirea acestora de către instituția publică prin compartimentul pentru relații cu publicul desemnat în acest sens.”- art. 6 alin. (2)
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    În cazul în care informațiile solicitate nu sunt disponibile pe loc, persoana este îndrumată să solicite în scris informația de interes public, urmând ca cererea să îi fie rezolvată în termenele prevăzute la art. 7. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    În cazul în care informațiile solicitate nu sunt disponibile pe loc, persoana este îndrumată să solicite în scris informația de interes public, urmând ca cererea să îi fie rezolvată în termenele prevăzute la art. 7. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    În cazul în care informațiile solicitate nu sunt disponibile pe loc, persoana este îndrumată să solicite în scris informația de interes public, urmând ca cererea să îi fie rezolvată în termenele prevăzute la art. 7. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    În cazul în care informațiile solicitate nu sunt disponibile pe loc, persoana este îndrumată să solicite în scris informația de interes public, urmând ca cererea să îi fie rezolvată în termenele prevăzute la art. 7. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 544/2001:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public
Art 4 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public
Art 5 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public
Art 6 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public
Art 7 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public
Art 8 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public
Art 9 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public
Art 10 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public
Art 11 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public
Art 12 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public
Art 13 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public
Art 14 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public
Art 15 Dispoziții speciale privind accesul mijloacelor de informare în masă la informațiile de interes public
Art 16 Dispoziții speciale privind accesul mijloacelor de informare în masă la informațiile de interes public
Art 17 Dispoziții speciale privind accesul mijloacelor de informare în masă la informațiile de interes public
Reviste:
Solicitarea de informații de interes public transmisă în format electronic. Lipsa dovezii înregistrării cererii de către autoritatea sau instituția publică. Sarcina probei. Efecte/Request for information of public interest submitted in electronic format. Lack of proof of registration of the request by the public authority or institution. The burden of proof. Effects
Studiu de caz. Obligarea autorității/instituției publice de a comunica contractul de achiziție publică solicitat prin cererea de informații publice
Măsuri legislative în perioada stării de urgență
Accesul la informațiile de interes public (I)
Principiul transparenței în dreptul achizițiilor publice
Accesul la informațiile de interes public: termene legale pentru răspuns la solicitări
Revista Curierul Judiciar nr. 6/2017
Doctrină:
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
;
se încarcă...