Art 6 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public | Lege 544/2001

Acesta este un fragment din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 5 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public Art 7 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public

CAPITOLUL II Organizarea și asigurarea accesului la informațiile de interes public - SECȚIUNEA 1 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public -
Art. 6.
- Puneri în aplicare (2), Referințe (6), Jurisprudență (1), Practică judiciară (37), Reviste (1), Modele (1)

(1) Orice persoană are dreptul să solicite și să obțină de la autoritățile și instituțiile publice, în condițiile prezentei legi, informațiile de interes public. Practică judiciară (17), Reviste (2), Comentarii expert (1)

(2) Autoritățile și instituțiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea acestora, informațiile de interes public solicitate în scris sau verbal. Practică judiciară (10), Reviste (1)

(3) Solicitarea în scris a informațiilor de interes public cuprinde următoarele elemente: Practică judiciară (5), Reviste (1), Doctrină (1)

a) autoritatea sau instituția publică la care se adresează cererea; Practică judiciară (1)

b) informația solicitată, astfel încât să permită autorității sau instituției publice identificarea informației de interes public; Practică judiciară (2)

c) numele, prenumele și semnătura solicitantului, precum și adresa la care se solicită primirea răspunsului.

Acesta este un fragment din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...