Art 6 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public | Lege 544/2001

Acesta este un fragment din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Organizarea și asigurarea accesului la informațiile de interes public - Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public -
Art. 6.
- Puneri în aplicare (2), Referințe (6), Jurisprudență, Reviste (5), Modele (1)

(1) Orice persoană are dreptul să solicite și să obțină de la autoritățile și instituțiile publice, în condițiile prezentei legi, informațiile de interes public. Jurisprudență, Reviste (4), Comentarii expert (1)

(2) Autoritățile și instituțiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea acestora, informațiile de interes public solicitate în scris sau verbal. Jurisprudență, Reviste (3)

(3) Solicitarea în scris a informațiilor de interes public cuprinde următoarele elemente: Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

a) autoritatea sau instituția publică la care se adresează cererea; Jurisprudență

b) informația solicitată, astfel încât să permită autorității sau instituției publice identificarea informației de interes public; Jurisprudență

c) numele, prenumele și semnătura solicitantului, precum și adresa la care se solicită primirea răspunsului.

Acesta este un fragment din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Se poate refuza furniz. informaț. publice pe motiv că evenimentul a fost public sau că nu există consemnări scrise a informaț. solicitate? - Mădălina Moceanu
Nicio dispoziție din Legea nr. 544/2001 nu conține vreo derogare de la obligația autorității sau instituției publice de a furniza informația publică solicitată, iar împrejurarea că evenimentul în legătură cu care se solicită comunicarea informațiilor, a fost unul public, nu impietează asupra comunicării informațiilor.
De asemenea, nici lipsa unei consemnări scrise a informațiilor nu poate reprezenta o justificare a refuzului de comunicare a informațiilor întrucât legea nu face distincție în acest sens.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    În privința cererilor scrise de acces la informațiile de interes public, legiuitorul prevede, la art. 6 alin. (3) din lege, că solicitarea în scris ainformațiilor de interes public cuprinde următoarele elemente: [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    În privința cererilor scrise de acces la informațiile de interes public, legiuitorul prevede, la art. 6 alin. (3) din lege, că solicitarea în scris ainformațiilor de interes public cuprinde următoarele elemente: [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 544/2001:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public
Art 4 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public
Art 5 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public
Art 6 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public
Art 7 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public
Art 8 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public
Art 9 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public
Art 10 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public
Art 11 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public
Art 12 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public
Art 13 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public
Art 14 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public
Art 15 Dispoziții speciale privind accesul mijloacelor de informare în masă la informațiile de interes public
Art 16 Dispoziții speciale privind accesul mijloacelor de informare în masă la informațiile de interes public
Reviste:
Acces la informații din domeniul medical și farmaceutic deținute de instituții publice
Studiu de caz. Obligarea autorității/instituției publice de a comunica contractul de achiziție publică solicitat prin cererea de informații publice
Solicitarea de informații de interes public transmisă în format electronic. Lipsa dovezii înregistrării cererii de către autoritatea sau instituția publică. Sarcina probei. Efecte/Request for information of public interest submitted in electronic format. Lack of proof of registration of the request by the public authority or institution. The burden of proof. Effects
Concediere disciplinară pentru absențe nemotivate. Condițiile în care transmiterea unor concedii medicale prin intermediul e-mailului și al WhatsApp-ului poate produce efecte juridice/Disciplinary dismissal of the employee for unexcused absences. The conditions under which the dispatch of medical leave certificates by e-mail and WhatsApp may produce legal effects
Obligația autorității publice de a comunica informațiile de interes public solicitate nu se înțelege obligația acesteia de a evalua probleme de drept sau de fapt, ci doar de a comunica date privind activitatea desfășurată
Accesul la informațiile de interes public (I)
14. Informații de interes public. Sferă de aplicare
Accesul la informațiile de interes public (II)
Doctrină:
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Modele:
Cerere privind liberul acces la informatiile de interes public
;
se încarcă...