Art 5 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public | Lege 544/2001

Acesta este un fragment din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 4 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public Art 6 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public

CAPITOLUL II Organizarea și asigurarea accesului la informațiile de interes public - SECȚIUNEA 1 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public -
Art. 5.
- Puneri în aplicare (1), Referințe (11), Practică judiciară (12), Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Fiecare autoritate sau instituție publică are obligația să comunice din oficiu următoarele informații de interes public: Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (11), Reviste (2), Doctrină (1)

a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice; Practică judiciară (2)

b) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al autorității sau instituției publice; Practică judiciară (1)

c) numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;

d) coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet;

e) sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil; Practică judiciară (1)

f) programele și strategiile proprii;

g) lista cuprinzând documentele de interes public; Practică judiciară (3), Comentarii expert (1)

h) lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii; Practică judiciară (1)

i) modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

(2) Autoritățile și instituțiile publice au obligația să publice și să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informațiile prevăzute la alin. (1). Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (1)

(3) Autoritățile publice sunt obligate să dea din oficiu publicității un raport periodic de activitate, cel puțin anual, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a. Puneri în aplicare (1), Referințe (1), Practică judiciară (2)

(4) Accesul la informațiile prevăzute la alin. (1) se realizează prin: Puneri în aplicare (1), Practică judiciară (7)

a) afișare la sediul autorității sau al instituției publice ori prin publicare în Monitorul Oficial al României sau în mijloacele de informare în masă, în publicații proprii, precum și în pagina de Internet proprie; Practică judiciară (1)

b) consultarea lor la sediul autorității sau al instituției publice, în spații special destinate acestui scop. Practică judiciară (7)

Acesta este un fragment din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...