Art 21 Sancțiuni | Lege 544/2001

Acesta este un fragment din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Sancțiuni -
Art. 21.
- Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2), Comentarii expert (1)

(1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorități ori instituții publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere și atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat. Jurisprudență

(2) Împotriva refuzului prevăzut la alin. (1) se poate depune reclamație la conducătorul autorității sau al instituției publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință de către persoana lezată. Jurisprudență, Modele (2)

(3) Dacă după cercetarea administrativă reclamația se dovedește întemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamației și va conține atât informațiile de interes public solicitate inițial, cât și menționarea sancțiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.

Acesta este un fragment din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Depunerea unei plângeri - Dragoman Simona
Depunerea unei plângeri la secția de contencios administrativ a tribunalului, potrivit Legii nr. 544/2001, nu este condiționată de parcurgerea vreunei proceduri prealabile administrative.
Prin prevederile art. 21, legea conferă persoanei lezată dreptul de a depune reclamație administrativă la conducătorul autorității sau al instituției publice respective cu privire la refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorități ori instituții publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001. Depunerea plângerii la secția de contencios administrativ a tribunalului reprezintă o modalitate suplimentară, mai rapidă (se judecă în procedură de urgență), prin care persoana care se consideră vătămată poate obține o satisfacere a interesului său, constând în obținerea informațiilor de interes public dorite. Neformularea reclamației administrativă la conducătorul autorității sau al instituției publice nu reprezintă un impediment în exercitarea dreptului de acces liber la justiție.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Remedii procesuale. Potrivit dispozițiilor art. 21 din Legea nr. 544/2001, refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorități publice pentru aplicarea prevederilor legii privind liberul acces la informațiile de interes public constituie abatere și atrage răspunderea disciplinară acelui vinovat. Împotriva acestui refuz se poate depune reclamație administrativă la conducătorul autorității în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință apersoanei lezate. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Remedii procesuale. Potrivit dispozițiilor art. 21 din Legea nr. 544/2001, refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorități publice pentru aplicarea prevederilor legii privind liberul acces la informațiile de interes public constituie abatere și atrage răspunderea disciplinară acelui vinovat. Împotriva acestui refuz se poate depune reclamație administrativă la conducătorul autorității în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință apersoanei lezate. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 544/2001:
Art 11 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public
Art 12 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public
Art 13 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public
Art 14 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public
Art 15 Dispoziții speciale privind accesul mijloacelor de informare în masă la informațiile de interes public
Art 16 Dispoziții speciale privind accesul mijloacelor de informare în masă la informațiile de interes public
Art 17 Dispoziții speciale privind accesul mijloacelor de informare în masă la informațiile de interes public
Art 18 Dispoziții speciale privind accesul mijloacelor de informare în masă la informațiile de interes public
Art 19 Dispoziții speciale privind accesul mijloacelor de informare în masă la informațiile de interes public
Art 20 Dispoziții speciale privind accesul mijloacelor de informare în masă la informațiile de interes public
Art 21 Sancțiuni
Art 22 Sancțiuni
Art 23 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 24 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 25 Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Abaterea disciplinară
Obligația autorității publice de a comunica informațiile de interes public solicitate nu se înțelege obligația acesteia de a evalua probleme de drept sau de fapt, ci doar de a comunica date privind activitatea desfășurată
Accesul la informațiile de interes public (I)
Opinii privind principiul legalității abaterilor disciplinare
Doctrină:
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Modele:
Reclamație administrativă privind liberul acces la informație (depașirea termenului)
Reclamație administrativă privind liberul acces la informație (acces refuzat)
;
se încarcă...