Art 2 Dispoziții generale | Lege 544/2001

Acesta este un fragment din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale -
Art. 2.
- Jurisprudență, Doctrină (2)

În sensul prezentei legi: Jurisprudență

a) prin autoritate sau instituție publică se înțelege orice autoritate sau instituție publică, precum și orice regie autonomă care utilizează resurse financiare publice și care își desfășoară activitatea pe teritoriul României, potrivit Constituției; Modificări (3), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (5)

b) prin informație de interes public se înțelege orice informație care privește activitățile sau rezultă din activitățile unei autorități publice sau instituții publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informației; Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (10)

c) prin informație cu privire la datele personale se înțelege orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă. Admiteri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (6), Comentarii expert (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

„Persoană identificabilă” - definiție - Dragoman Simona
Potrivit art. 2 lit. (a) din Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 281 din 23 noiembrie 1995 „o persoană identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un număr de identificare sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;”
De asemenea, potrivit art. 3 lit. a), teza II din Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, „o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;”
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    În egală măsură, este esențial de făcut distincția între petiție și cererea de acces la informații de interes public; dacă prin cererea sa, persoana ce sesizează autoritatea publică nu solicită oinformație concretă, din cele la care face referire art. 2 sau 5 din Legea nr. 544/2001, ci formulează oreclamație, propunere sau sugestie, cererea va fi soluționată conform procedurii prevăzute de O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare apetițiilor și nu în condițiile Legii privind liberul acces la informațiile de interes public. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    În egală măsură, este esențial de făcut distincția între petiție și cererea de acces la informații de interes public; dacă prin cererea sa, persoana ce sesizează autoritatea publică nu solicită oinformație concretă, din cele la care face referire art. 2 sau 5 din Legea nr. 544/2001, ci formulează oreclamație, propunere sau sugestie, cererea va fi soluționată conform procedurii prevăzute de O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare apetițiilor și nu în condițiile Legii privind liberul acces la informațiile de interes public. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 544/2001:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public
Art 4 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public
Art 5 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public
Art 6 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public
Art 7 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public
Art 8 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public
Art 9 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public
Art 10 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public
Art 11 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public
Art 12 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public
Reviste:
Aspecte controversate din jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție și din jurisprudența Curții Constituționale referitoare la delimitarea, pe de o parte, a noțiunilor de "autoritate publică" și "instituție publică" și, pe de altă parte, a noțiunilor de "autoritate publică" și "autoritate publică asimilată" în materia operatorilor care prestează servicii de utilitate publică în baza unui contract de furnizare
Dispoziții neconstituționale în Statutul cadrelor militare
Dispoziții neconstituționale în Statutul cadrelor militare
Admitere excepție de neconstituționalitate. Dispozițiile art. 34 și ale art. 35 alin. (2) și (3) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare. Regulamente militare. Recompense. Sancțiuni disciplinare
ÎCCJ: Cum se permite accesul la informații în cazul cererilor de liber acces la informațiile de interes public?
Protecția datelor cu caracter personal și respectarea dreptului la viață privată, în contextul garantării dreptului la informație și a libertății de exprimare
ONG-urile, partidele și orice instituție care primește bani de la buget va da acces la informații de interes public
Informație de interes public. Condiția justificării unui interes de către solicitantul unor astfel de informații
Evoluția legislației în domeniul participării publice, transparenței decizionale și accesului liber la informațiile de interes public, după aderarea României la Uniunea Europeană
Studiu de caz. Obligarea autorității/instituției publice de a comunica contractul de achiziție publică solicitat prin cererea de informații publice
Doctrină:
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 37/2015 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Constanța - Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, în Dosarul nr. 8.392/118/2014
;
se încarcă...