Art 13 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public | Lege 544/2001

Acesta este un fragment din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Organizarea și asigurarea accesului la informațiile de interes public - Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public -
Art. 13.
- Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Doctrină (3)

Informațiile care favorizează sau ascund încălcarea legii de către o autoritate sau o instituție publică nu pot fi incluse în categoria informațiilor clasificate și constituie informații de interes public.

Acesta este un fragment din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept, ediția 1
    1420 M.Of. nr. 890 din 1 noiembrie 2006.Curtea Constituțională a respins excepția de neconstituționalitate aprevederilor art. 12, 13 și 22 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și ale art. 32 și 33 din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, excepție ridicată de M.A. în dosarul nr. 3139/COM/2005 al Curții de Apel Pitești, Secția comercială și de contencios administrativ. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Potrivit dispozițiilor art. 13 din Legea nr. 544/2001, informațiile care favorizează sau ascund încălcarea legii de către oautoritate sau oinstituție publică nu pot fi incluse în categoria informațiilor clasificate și constituie informații de interes public. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Potrivit dispozițiilor art. 13 din Legea nr. 544/2001, informațiile care favorizează sau ascund încălcarea legii de către oautoritate sau oinstituție publică nu pot fi incluse în categoria informațiilor clasificate și constituie informații de interes public. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 544/2001:
Art 3 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public
Art 4 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public
Art 5 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public
Art 6 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public
Art 7 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public
Art 8 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public
Art 9 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public
Art 10 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public
Art 11 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public
Art 12 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public
Art 13 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public
Art 14 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public
Art 15 Dispoziții speciale privind accesul mijloacelor de informare în masă la informațiile de interes public
Art 16 Dispoziții speciale privind accesul mijloacelor de informare în masă la informațiile de interes public
Art 17 Dispoziții speciale privind accesul mijloacelor de informare în masă la informațiile de interes public
Art 18 Dispoziții speciale privind accesul mijloacelor de informare în masă la informațiile de interes public
Art 19 Dispoziții speciale privind accesul mijloacelor de informare în masă la informațiile de interes public
Art 20 Dispoziții speciale privind accesul mijloacelor de informare în masă la informațiile de interes public
Art 21 Sancțiuni
Art 22 Sancțiuni
Art 23 Dispoziții tranzitorii și finale
Doctrină:
Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
;
se încarcă...