Art 10 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public | Lege 544/2001

Acesta este un fragment din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Organizarea și asigurarea accesului la informațiile de interes public - Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public -
Art. 10.
- Jurisprudență, Doctrină (2), Comentarii expert (1)

Nu este supusă prevederilor art. 7-9 activitatea autorităților și instituțiilor publice de răspunsuri la petiții și de audiențe, desfășurată potrivit specificului competențelor acestora, dacă aceasta privește alte aprobări, autorizări, prestări de servicii și orice alte solicitări în afara informațiilor de interes public.

Acesta este un fragment din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Alte excepții - Dragoman Simona
În contextul legislativ privind domeniul accesului la informațiile de interes public și cel privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice este nevoie de o analiză atentă pentru a putea reliefa și alte excepții, chiar dacă nu există o normă de trimitere expresă. În acest sens, pot reprezenta excepții de la prevederile art. 7-9 din Legea nr. 544/2001 și activitățile de publicare și reutilizare a informațiilor existente în instituțiile publice, inclusiv în vederea creării unor noi produse și servicii informaționale, utilizate ulterior în scopuri comerciale sau necomerciale, reglementate de Legea nr. 109 din 25 aprilie 2007 privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare. [ Mai mult... ]

Doctrină:

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Instanța competentă este secția de contencios administrativ și fiscal atribunalului în acărui rază teritorială se află domiciliul sau sediul reclamantului sau tribunalul în acărui rază teritorială se află sediul autorității ori al instituției publice, prevederile Legii nr. 544/2001 fiind similare dispozițiilor art. 10 din Legea nr. 554/2004 sub acest aspect. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Instanța competentă este secția de contencios administrativ și fiscal atribunalului în acărui rază teritorială se află domiciliul sau sediul reclamantului sau tribunalul în acărui rază teritorială se află sediul autorității ori al instituției publice, prevederile Legii nr. 544/2001 fiind similare dispozițiilor art. 10 din Legea nr. 554/2004 sub acest aspect. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 544/2001:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public
Art 4 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public
Art 5 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public
Art 6 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public
Art 7 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public
Art 8 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public
Art 9 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public
Art 10 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public
Art 11 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public
Art 12 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public
Art 13 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public
Art 14 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public
Art 15 Dispoziții speciale privind accesul mijloacelor de informare în masă la informațiile de interes public
Art 16 Dispoziții speciale privind accesul mijloacelor de informare în masă la informațiile de interes public
Art 17 Dispoziții speciale privind accesul mijloacelor de informare în masă la informațiile de interes public
Art 18 Dispoziții speciale privind accesul mijloacelor de informare în masă la informațiile de interes public
Art 19 Dispoziții speciale privind accesul mijloacelor de informare în masă la informațiile de interes public
Art 20 Dispoziții speciale privind accesul mijloacelor de informare în masă la informațiile de interes public
Doctrină:
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
;
se încarcă...