Revista de Drept social nr. 1/2019

Sume cu titlu de alocație de hrană. Încasare cu nerespectarea prevederilor legale. Prescriptia dreptului material la acțiune. Incidența amnistiei fiscale
de Curtea de Apel Constanța, secția a II-a civilă

06 mai 2019

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Cuvinte cheie

• legea nr. 62/2011

• amnistie fiscală

• prescripție

• alocație de hrană

Instanța Curtea de Apel Constanța, secția a II-a civilă, decizia nr. 85 din 27 martie 2018

Jurisprudență

În conformitate cu prevederile art. 211 lit. c) din Legea dialogului social nr. 62/2011 plata despăgubirilor pentru pagubele cauzate și restituirea unor sume care au format obiectul unor plăți nedatorate pot fi cerute în termen de 3 ani de la data producerii pagubei.

Având în vedere faptul că acțiunea a fost introdusă la data de 09.03.2017, cu depășirea termenului legal de 3 ani, pretențiile anterioare datei de 09.03.2017 erau prescrise.

De asemenea, în mod corect, s-a reținut că pentru restul pretențiilor a intervenit amnistia fiscală reglementată prin Legea nr. 124/2014.

Potrivit art. 2 alin. (1) din Legea nr. 124/2014 "se aprobă exonerarea de la plată pentru sumele reprezentând venituri de natură salarială, pe care personalul prevăzut la art. 1 trebuie să le restituie drept consecință a constatării de către Curtea de Conturi sau alte instituții cu atribuții de control a unor prejudicii".

Prin art. 3 al aceluiași act normativ se dispune că la data intrării în vigoare a prezentei legi încetează plata de către personalul prevăzut la art. 1 a sumelor reprezentând venituri de natură salarială pentru care Curtea de Conturi sau alte instituții cu atribuții de control au constatat că au fost acordate cu crearea de prejudicii.

Prin cererea adresată Tribunalului Tulcea, secția civilă, de contencios administrativ și fiscal și înregistrată sub nr. …/88/2017, reclamanta [...] a chemat în judecată pe pârâtul [...] pentru ca, prin hotărârea ce se va pronunța, să se dispună obligarea pârâtului la plata sumei încasată necuvenit în cuantum de 4972 lei, din care suma de 3398 lei reprezentând debit principal și suma de 1574 lei reprezentând accesorii calculate până la data de 01.08.2016, cu titlu de alocație hrană, pentru perioada 2012, 2013 și 2014, precum și obligarea acestuia la plata cheltuielilor de judecată.

În motivare, reclamanta a arătat că pârâtul [...] este salariatul instituției în postul de mecanic, în cadrul Biroului Logistic și că în perioada 2012 - 2014 acesta a beneficiat de alocație de hrană în cuantum de 3398 lei.

Reclamanta a învederat că în cursul lunii iunie 2015 a fost supusă unui control, in virtutea prevederilor legale, de către Curtea de Conturi a României, Camera de Conturi Tulcea.

Urmare acestuia, referitor la modalitatea de cheltuire a fondurilor publice, s-a constatat ca mai mulți salariați ai instituției, printre care și pârâtul, au încasat sume cu titlu de alocație de hrană cu încălcarea prevederilor legale.

În aceste condiții, organele de control financiar au întocmit Decizia nr. 20/15.06.2015 prin care au fost consemnate constatările si obligațiile conducătorului instituției în vederea recuperării prejudiciilor constatate.

Astfel, prin Decizia nr. 20/15.06.2015, s-a stabilit că entitatea [...] a acordat necuvenit alocații de hrană în valoare de 17.461 lei pentru anul 2012, 16.558 lei pentru anul 2013, respectiv 59.966 lei pentru anul 2014.

Prin Decizia civilă nr. 527/27.06.2016 a Curții de Apel Constanța pronunțată în dosarul civil nr. …/88/2015 al Tribunalului Tulcea s-a constatat legalitatea Deciziei nr. …/15.06.2015 a Curții de Conturi Tulcea, astfel că, Direcția Economică - Serviciul Buget - Finanțe din cadrul [...], prin Referatul nr. …/S.B.F./01.08.2016, a efectuat calculele aferente și a constatat faptul că pârâtul a încasat necuvenit suma de 3.398 lei cu titlu de alocație de hrană pentru perioada: 2012, 2013, 2014, la care se adaugă accesorii calculate până la data de 01.08.2016 în sumă de 1.574 1ei.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...