Revista de Drept social nr. 1/2019

Decizie de debit emisă unui beneficiar de pensie de invaliditate, gradul III, ca urmare a angajării cu contract individual de muncă de 8 ore
de Curtea de Apel Oradea, secția I civilă

06 mai 2019

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Cuvinte cheie

• legea nr. 263/2010

• pensie de invaliditate

• decizie de debit

• pensie - decizie de debit

Instanța Curtea de Apel Oradea, secția I civilă, decizia nr. 43 din 7 februarie 2019

Jurisprudență

Curtea a reținut că, atâta timp cât contractul individual de muncă, înregistrat în Registrul General de Evidență al Salariaților, relevă faptul că intimatul, beneficiar al unei pensii de invaliditate, acordată pentru existența unei invalidități de gradul III, este încadrat în funcția de curier, pe durată nedeterminată cu fracție de normă, de 20 ore săptămânal, deci 4 ore/zi, acesta nu a încălcat dispozițiile legale enunțate mai sus, astfel că, în mod corect instanța de fond a dispus anularea deciziei de debit contestate, nefiind astfel vorba de încasarea de către intimat a unei sume de bani necuvenite, criticile fiind astfel neavenite.

Prin Sentința civilă nr. (...)/LMA din 20.09.2018, Tribunalul (...) a admis contestația contestatorului (...) (...), CNP (…), cu dom. (...) (...), în contradictoriu cu pârâtul CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII (...), având CIF (…), cu sediul în (...) (...).

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...