Revista de Drept social nr. 1/2019

Condițiile revizuirii și ale recalculării pensiei ulterior stabilirii punctajului mediu anual prin hotărâre judecătorească definitivă
de Curtea de Apel Constanța, secția I civilă

06 mai 2019

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Cuvinte cheie

• recalcularea pensiilor

• pensie - recalculare

• legea nr. 263/2010

Instanța Curtea de Apel Constanța, secția I civilă, decizia nr. 282 din 6 iunie 2018

Jurisprudență

Faptul că, subsecvent punerii de către pârâtă în executare a unei hotărâri judecătorești, cu privire la valorificarea a două adeverințe, reclamantul a obținut în urma unui nou demers judiciar stabilirea punctajului mediu anual cuvenit ca urmare a valorificării acestor două adeverințe, nu constituie un impediment pentru ca acesta să uzeze în continuare de instituțiile recalculării și revizuirii pensiei, în considerarea unor chestiuni de fapt și/sau de drept diferite față de cele care au făcut obiectul judecăților anterioare.

Așa cum nimic nu se opune ca, ulterior stabilirii punctajului mediu anual prin hotărâre judecătorească, pensionarul să formuleze o cerere de recalculare în considerarea unor stagii de cotizare sau venituri rezultând din documente noi, el poate uza și de instituția revizuirii, solicitând și putând obține corectarea unor erori săvârșite de casa de pensii în procesul de stabilire a pensiei, erori care nu au mai fost deduse până atunci vreunei judecăți a instanțelor și cu privire la care acestea, implicit, nici nu s-au mai pronunțat vreodată.

Deliberând asupra apelului formulat de reclamant, constată următoarele:

I. Sentința apelată:

Prin sentința civilă nr. 2771/09.11.2016, Tribunalul Constanța, secția I civilă a respins ca nefondată cererea formulată la 09.06.2016 de reclamantul R. în contradictoriu cu pârâta Casa Județeană de Pensii, prin care aceasta a solicitat obligarea acesteia la emiterea unei decizii de revizuire care să prevadă un cuantum al pensiei de 3.031 lei, începând cu data de 01.12.2012.

În motivarea sentinței, tribunalul a reținut următoarele:

Reclamantul a fost înscris la pensia pentru limită de vârstă prin decizia nr. (...)/11.04.2011.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...