Revista de Drept social (Rosetti) nr. 1/2019

Modificarea contractului individual de muncă. Locul muncii
de Curtea de Apel Brașov, secția civilă

06 mai 2019

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Cuvinte cheie

• locul muncii

• modificarea contractului individual de muncă

Instanța Curtea de Apel Brașov, secția civilă, decizia nr. 1116 din 10 iulie 2018

Jurisprudență

Schimbarea ariei de desfășurare a activității de reprezentant medical și a destinatarilor produselor medicale publicitare, respectiv a categoriei de medici - din medici oftalmologi în medici de familie și farmaciști - nu echivalează cu schimbarea unui element esențial al contractului individual de muncă, respectiv al atribuțiilor postului și a felului muncii pentru a atrage nulitatea deciziei prin aplicarea art. 41 din Codul muncii. Contrar susținerilor apelantei, în cadrul contractului individual de muncă, zona de activitate a contestatoarei nu era definitivată ca și loc de muncă.

Asupra apelului de față;

Constată că prin sentința civilă nr. 201/MASS din 22 februarie 2018, Tribunalul Brașov a respins acțiunea formulată de reclamanta A., în contradictoriu cu intimata S.C. B. S.R.L. ca nefondată.

A luat act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunța această hotărâre prima instanță a reținut următoarele:

Prin cererea formulată și înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de 04.05.2017, reclamanta A. a solicitat în contradictoriu cu pârâta S.C. B. S.R.L. C., pronunțarea unei hotărâri prin care să se dispună anularea Deciziei nr. 30/27.03.2017, cu cheltuieli de judecată.

Reclamanta A. este angajata societății S.C. B. S.R.L. C. în funcția de reprezentant medical, începând cu data de 05.02.2015, conform contractului individual de muncă nr. 110/04.02.2015.

S-a menționat în cuprinsul contractului în privința locului muncii, că activitatea se desfășoară pe teren, felul muncii este acela de reprezentant medical, iar atribuțiile postului sunt prezentate în fișa postului anexă la contract. În privința drepturilor salariale, acestea au fost stabilite la o sumă fixă brută lunară, fără a fi efectuate alte mențiuni privind alte sume componente.

Începând cu data de 21.07.2015 și până în 31.01.2017, reclamanta s-a aflat fie în concediu medical, fie de odihnă. În data de 30.01.2017, reclamanta a anunțat că se va prezenta la locul de muncă din 01.02.2017, fiindu-i comunicat faptul că nu s-a definitivat zona pe care urma să o preia.

În acest context s-a adoptat Decizia nr. 30/27.03.2017 emisă de S.C. B. S.R.L. C. prin administrator prin care s-a dispus ca începând cu data de 30.03.2017, produsele să fie prezentate medicilor de familie, precum și farmaciștilor. Începând cu aceeași dată, reclamanta și alți reprezentanți medicali vor prezenta produsele societății în zonele de referință conferite conform contractului individual de muncă, medicilor de familie și farmaciștilor. S-au invocat în susținerea deciziei faptul că produsele sunt prezentate doar medicilor oftalmologi, faptul că produsele se comercializează și în cadrul farmaciilor și pot fi prescrise de către medicul de familie, precum și necesitatea diversificării vectorilor de promovare a produselor, astfel încât acestea să aibă o expunere cât mai mare și mai diversificată.

Referitor la fișa postului semnată cu ocazia încheierii contractului individual de muncă între părți în anul 2015, aceasta nu a fost depusă la dosar de către reclamantă și nici de către societatea pârâtă, care a motivat că nu se regăsește în arhiva sa. Reclamanta a invocat prin cererea de chemare în judecată faptul că sarcinile de serviciu concrete, respectiv zonele și medicii cu care trebuia să lucreze, precum și condițiile de muncă, au fost trasate atât prin fișa postului, cât și prin mesajele transmise prin poșta electronică. Acestea din urmă nu au fost depuse însă la dosar de către reclamantă, însă prin întâmpinarea depusă nu s-a negat faptul că reclamanta își exercita funcția de reprezentant medical în mai multe județe, sau că aceasta își desfășura activitatea prin prezentarea produselor companiei către medicii oftalmologi.

Potrivit dispozițiilor art. 41 alin. 1 și 3 lit. b, c, d) Codul muncii, contractul individual de muncă poate fi modificat numai cu acordul părților. Modificarea elementelor contractului individual de muncă se referă la oricare dintre următoarele elemente: locul muncii, felul muncii, condițiile de muncă.

Referitor la felul muncii desfășurate de reclamantă, aceasta îndeplinește funcția de execuție de reprezentant medical, funcția reprezentând totalitatea atribuțiilor sau sarcinilor de serviciu pe care persoana încadrată trebuie să le ducă la îndeplinire pe baza unei calificări profesionale.

În speță, prin decizia atacată nu se procedează în mod unilateral la schimbarea felului muncii, întrucât funcția reclamantei de reprezentant medical rămâne neschimbată, iar atribuțiile specifice, de prezentare și vânzare a produselor companiei sunt de asemenea aceleași. Faptul că se modifică destinatarul produselor, acestea urmând a fi prezentate farmaciștilor și medicilor de familie, și nu medicilor oftalmologi, astfel cum reclamanta realiza anterior intrării sale în concediu medical, nu poate echivala cu schimbarea felului muncii. Atribuțiile pe care funcția le presupune au rămas neschimbate, reclamanta exercită aceleași activități, doar că prezentarea produselor are loc către altă categorie profesională. Nu se modifică astfel atribuțiile de serviciu pe care reclamanta le îndeplinea anterior în baza calificării sale profesionale.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...