Dreptul Muncii (C.H. BECK)

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2011, ISBN 978-973-115-870-9
de Horațiu Sasu

27 mai 2011

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Dincolo de frământări și de nesiguranță, trecând prin haosul republicării

Sibiu, 20 mai 2011 [ Mai mult... ]

Abrevieri

alin.

– alineat(ul)

art.

– articol(ul)

B.Of.

– Buletinul Oficial

CA

– Curtea de Apel

C. civ..

– Codul civil

CCM

– Contractul colectiv de muncă

Codul muncii

– Codul muncii

C. proc. civ..

– Codul de procedură civilă

dec.

– decizia

dec. civ.

– decizia civilă

Dreptul

– revista Dreptul

ed.

– ediția

Ed.

– editura

H.G.

– Hotărârea Guvernului

ICCJ

– Înalta Curte de Casație și Justiție

Jud.

– Judecătoria

lit.

– litera

M.Of.

– Monitorul Oficial

nr.

– numărul

O.G.

– Ordonanța Guvernului

O.U.G.

– ordonanța de urgență a Guvernului

op. cit.

– opera citată

p.

– pagina

parag.

– paragraful

pct.

– punctul

PR

– Pandectele Române

RDC

– Revista de Drept Comercial

RRDM

– Revista Română de Dreptul Muncii

RRD

– Revista Română de Drept

SA

– societate pe acțiuni

SC

– societate comercială

secț.

– secția

secț. civ.

– secția civilă

secț. com.

– secția comercială

sent. civ.

– sentința civilă

Trib.

– Tribunalul

vol.

– volumul

[ Mai mult... ]

Legea nr. 40/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii

Art. I Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

Dar acesta este numai un deziderat, fără nicio sancțiune pentru încălcare, ceea ce înseamnă, cum spuneam, că abrogarea e inoportună. [ Mai mult... ]

Art. II. Comentariu

2. Armonizare legislativă. Față de precizarea „contractele colective de muncă și actele adiționale se vor încheia pe durate stabilite prin legea specială”, menționăm că prin Legea dialogului social nr. 62/2011 s-a menționat că contractele colective de muncă se încheie pe o perioadă de minim 12 luni și maximă de 24 de luni, cu posibilitatea prelungirii o singură dată, cel mult 12 luni [art. 141 alin. (1) și (2)]. [ Mai mult... ]

Art. III. Comentariu

b) prevederile potrivit cu care cererile referitoare la soluționarea conflictelor de drepturi se adresează instanței judecătorești competente în a cărei circumscripție își are sediul unitatea. Abrogarea urmează logica juridică, în condițiile în care – am arătat – nu mai prezintă relevanță diferențierea dintre conflictele de drepturi și conflictele de interese. [ Mai mult... ]

Art. IV. Comentariu

E limpede că termenul de 30 de zile nu a fost suficient nici măcar pentru legiuitor, care nu a reușit în acest interval să renumeroteze și să republice Codul muncii; republicarea intervenită abia în 18 mai a adus extrem de multe probleme, așa cum vom vedea la punctul următor. [ Mai mult... ]

Art. V. Comentariu

;
se încarcă...