Dreptul Muncii (C.H. BECK)

Dreptul muncii, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2017, ISBN 978-606-18-0744-4
de Luminița Dima

15 decembrie 2017

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Curs Universitar

Luminița Dima

Dreptul muncii

Modalitatea de citare

Citarea surselor electronice se face astfel: NUMELE autorului, Titlul cărții, Volumul, Elemente specifice [grade titlu, de obicei capitole], Ediția, Editura, Localitatea, Anul apariției, Denumirea sursei, Data (data accesării: ziua/luna/anul).

Exemplificare:

Despre Nulitatea contractului individual de muncă, a se vedea Luminița Dima, Dreptul muncii, Partea a II-a, I Contractul individual de muncă, Editura C.H. Beck, București, 2017, în Biblioteca juridică legalis.ro (www.legalis.ro), accesat la data de 23 martie 2019.

Abrevieri

vol. - volum [ Mai mult... ]

Partea I Dreptul muncii – ramură de drept

§1

Munca și raporturile juridice de muncă

§2

Dreptul muncii și obiectul său de reglementare

§3

Caracterele dreptului muncii

§4

Izvoarele dreptului muncii. Dreptul internațional și dreptul european al muncii

§5

Principiile dreptului muncii

§6

Ce este flexisecuritatea?

[ Mai mult... ]

Dreptul muncii – ramură de drept

(ii) s-ar înregistra ca persoană fizică autorizată, pentru a desfășura astfel de activități pentru diferiți clienți, în mod independent. [ Mai mult... ]

Partea II Raporturile individuale de muncă

I

Contractul individual de muncă

Secțiunea 1. Ce este contractul individual de muncă?

Secțiunea a 2-a. Încheierea contractului individual de muncă

Secțiunea a 3-a. Executarea contractului individual de muncă

Secțiunea a 4-a. Modificarea contractului individual de muncă

Secțiunea a 5-a. Suspendarea contractului individual de muncă

Secțiunea a 6-a. Încetarea contractului individual de muncă

II

Timpul de muncă și timpul de odihnă

III

Salarizarea

IV

Formarea profesională a salariaților

V

Sănătatea și securitatea în muncă

VI

Inspecția muncii

VII

Răspunderea juridică

VIII

Conflictele individuale de muncă și jurisdicția muncii

[ Mai mult... ]

I Contractul individual de muncă

Principalele reglementări internaționale: Regulamentul (UE) nr. 593/2008 privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale (Roma I); Directiva 91/533/CEE privind obligația angajatorului de a informa lucrătorul asupra condițiilor aplicabile contractului sau raportului său de muncă; Directiva 91/383/CEE privind completarea măsurilor ce vizează promovarea îmbunătățirii securității și sănătății muncii lucrătorilor ce au un raport de muncă pe durată determinată sau un raport de muncă temporară; Directiva 99/70/CE privind acordul-cadru asupra muncii pe durată determinată; Directiva 97/81/CE privind acordul-cadru asupra muncii cu timp parțial; Directiva 2008/104/CE privind munca prin agent de muncă temporară. [ Mai mult... ]

Secțiunea 1 Ce este contractul individual de muncă?

Existența subordonării poate fi determinată și în cazurile în care prerogativele angajatorului nu pot fi identificate cu exactitate sau sunt limitate. Sunt situații în care prestarea muncii se caracterizează printr-un anumit grad de flexibilitate (munca la domiciliu, programul de muncă individualizat sau flexibil etc.) însă subordonarea salariatului nu este înlăturată. În aceste situații, prerogativele de direcție și control ale angajatorului există, însă se manifestă prin mijloace atipice. De a [ Mai mult... ]

Secțiunea a 2-a Încheierea contractului individual de muncă

�� Temă de lucru: Alegeți un motiv de nulitate și redactați o cerere de chemare în judecată având ca obiect constatarea nulității în baza acelui motiv. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 3-a Executarea contractului individual de muncă

�� Temă de lucru: Redactați o scrisoare de informare cu privire la transfer, în vederea îndeplinirii de către Candel SRL a obligației legale de informare a reprezentanților salariaților. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 4-a Modificarea contractului individual de muncă

�� Temă de lucru: Ce se întâmplă dacă numărul salariaților care își doresc să lucreze în Grand Mall pe o anumită funcție este mai mare decât numărul porturilor vacante disponibile? Dar dacă nu sunt acoperite toate posturile în urma modificării contractelor de muncă prin acte adiționale, ce salariați ar putea fi delegați pe posturile neocupate din noul magazin Smart Fashion ce se va deschide în Grand Mall? [ Mai mult... ]

Secțiunea a 5-a Suspendarea contractului individual de muncă

�� Temă de lucru: Redactați împreună cu Iorgu Caramihai documentele necesare pentru suspendarea contractelor individuale de muncă ale salariaților ale căror contracte nu încetează prin expirarea termenului, în contextul întreruperii sau reducerii temporare a activității societății Briza Mării SRL. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 6-a Încetarea contractului individual de muncă

�� Temă de lucru: Poate fi concediat Florin Alexe pentru comportamentul său? Care sunt condițiile pe care angajatorul trebuie să le respecte pentru ca decizia de concediere să fie temeinică și legală? [ Mai mult... ]

II Timpul de muncă și timpul de odihnă

�� Temă de lucru: Ce măsuri pot dispune inspectorii de muncă în cazul nerespectării dispozițiilor legale pentru fiecare dintre aspectele pe care au stabilit să le analizeze cu prioritate? [ Mai mult... ]

III Salarizarea

�� Temă de lucru: Analizați comparativ avantajele și dezavantajele sistemelor de salarizare în regie și în acord. În lipsa unei reglementări exprese, porniți de la principiile de bază conform cărora salarizarea în acord presupune plata salariului în funcție de rezultatele muncii, iar salarizarea în regie presupune plata salariului în raport cu timpul lucrat. [ Mai mult... ]

IV Formarea profesională a salariaților

�� Temă de lucru: Redactați actul adițional de formare profesională pentru Andreea sau Mihai. [ Mai mult... ]

V Sănătatea și securitatea în muncă

�� Temă de lucru: Prezentați pe scurt lui Silviu Tomulescu ce obligații revin angajatorului în cazul producerii evenimentului menționat, având în vedere că unul dintre muncitorii care lucrau la ridicarea structurii în care vor fi organizate birourile a călcat strâmb când a urcat una dintre scări și și-a luxat încheietura de la mâna dreaptă. [ Mai mult... ]

VI Inspecția muncii

�� Temă de lucru: Dacă inspectorii de muncă vor constata faptul că în cadrul Textila SRL nu se încalcă dispozițiile legale privind durata maximă a timpului de muncă, însă nu se plătesc toate orele suplimentare și, în unele cazuri, nu se respectă dispozițiile legale privind acordarea repausului săptămânal în sensul că, deși se plătește sporul cuvenit pentru munca prestată în zilele de sâmbătă și duminică, nu se acordă timp liber de cel puțin 48 de ore consecutive pe săptămână, ce constată inspectorii de muncă și ce măsuri și/sau sancțiuni pot dispune? [ Mai mult... ]

VII Răspunderea juridică

�� Temă de lucru: Sunteți solicitați să îl ajutați pe consilierul juridic Andrei Cernea să prezinte societății pașii de urmat pentru tragerea la răspundere disciplinară a persoanelor care se fac vinovate de săvârșirea unor abateri disciplinare în contextul accidentului petrecut. [ Mai mult... ]

VIII Conflictele individuale de muncă și jurisdicția muncii

�� Temă de lucru: Redactați cererea de chemare în judecată pentru a solicita instanței judecătorești competente plata sporului de sondă. [ Mai mult... ]

Partea a III-a Raporturile colective de muncă

I

Dialogul social și partenerii sociali

§1

Dialogul social

§2

Sindicatele

§3

Reprezentanții salariaților

§4

Patronatele

II

Negocierea colectivă și contractul colectiv de muncă

§1

Negocierea colectivă

III

Conflictele colective de muncă

§1

Ce este conflictul colectiv de muncă?

§2

Declanșarea conflictelor colective de muncă

§3

Desfășurarea și soluționarea conflictelor colective de muncă

§4

Ce este greva? Ce este dreptul la grevă?

§5

Declanșarea grevei

§6

Desfășurarea grevei

§7

Încetarea grevei

§8

Răspunderea juridică pentru nerespectarea prevederilor legale privind greva

[ Mai mult... ]

I Dialogul social și partenerii sociali

�� Temă de lucru: Ce alte avantaje practice ar putea furniza pentru Cablul SRL calitatea de membru într-o organizație patronală? [ Mai mult... ]

II Negocierea colectivă și contractul colectiv de muncă

;
se încarcă...