Revista Romana de Drept Privat nr. 3/2018

Filiația: între obsesia adevărului biologic și mistificare legală/La filiation: entre l'obsession de la vérité biologique et la mystification légale/Lineage: between the obsession of the biological truth and the legal mystification
de Florian Emese

01 noiembrie 2018

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Prof. univ. dr. EMESE FLORIAN

Facultatea de Drept, Universitatea "Babeș-Bolyai", Cluj-Napoca

Truth exists; only lies are invented. (Georges Braque)

RESUME

Nous entendons aborder la filiation naturelle et la filiation par procreation humaine medicalement assistee avec un tiers donneur de la perspective du droit a connaître les origines, sa propre identite.

En matiere de filiation naturelle, le fait de faire valoir le droit en cause est inseparablement lie a la possibilite de son affectation ou, selon le cas, a la suppression d'un lien juridique, avec toutes ses consequences. L'ouverture de la loi en ce qui concerne la possibilite de determiner/reclamer/contester la filiation sera la mesure de la protection dont le droit a une identite propre jouit.

Dans le cas de la filiation par procreation humaine medicalement assistee avec un tiers donneur, dans le contexte d'une legislation quasi-inexistante, nous ne pouvons que faire des suppositions en ce qui concerne l'anonymat du tiers et, implicitement, concernant l'acces de la personne conçue de cette maniere, a connaître ses propres origines.

À notre avis, le droit de connaître ses origines, entendu comme une chance de recevoir une reponse a la question «qui suis-je vraiment?», ne peut subir ni de restrictions, ni d'exclusions.

Mots-cles: la filiation; la procreation humaine medicalement assistee; le donneur tiers; le droit a sa propre identite; le droit a connaître ses origines.

ABSTRACT

We intend to approach the natural parentage and the medically assisted parentage by human reproduction with a third party donor from the perspective of the right to know his or her roots, his or her own identity.

In the matter of natural parentage, the enforcing of the right concerned shall be indispensably related to the possibility of enshrinement or, as the case may be, of removing a legal relationship, together with all its consequences. The openness of law as regards the possibility of establishing/challenging/contesting parentage is the measure of protection that the right to personal identity shall benefit from.

In the case of the medically assisted parentage by human reproduction with a third party donor, in the context of a quasi-inexistent legislation, we can only issue assumptions in relation to the anonymity of the third party and, implicitly, as regards the access of the person conceived as such to know his or her own roots.

In our opinion, the right to know his or her own roots, which is understood as a chance to receive an answer to the question "who am I really?", can be subject neither to restrictions, nor to exclusions.

Keywords: parentage; medically assisted parentage by human reproduction; donor third party; right to personal identity; right to know his or her own roots.

Introducere

Pe la mijlocul secolului trecut, examinarea comparativă a grupelor sanguine și determinarea incompatibilităților au furnizat proba negativă a excluderii legăturii de descendență. Progresul spectaculos al biologiei și al geneticii a dezvăluit apoi o metodă științifică rafinată, capabilă să procure proba pozitivă cvasiabsolută a filiației: amprenta genetică. Preocupările în exploatarea acestei posibilități într-un context sociocultural și el în plină deschidere au conturat dreptul la cunoașterea propriilor origini, a propriei identități biologice ca parte a dreptului la viață privată și familială, drept fundamental garantat prin art. 8 din Convenția europeană a drepturilor omului.

Potrivit jurisprudenței instanței europene, nașterea și în special circumstanțele acesteia intră în sfera "vieții private" a copilului și, ulterior, a adultului, garantată de art. 8 din Convenție; respectarea vieții private impune ca fiecare persoană să aibă posibilitatea de a stabili detaliile identității sale de ființă umană, iar dreptul unei persoane la astfel de informații este esențial, având în vedere influența lor asupra formării personalității. Aceasta include obținerea de informații necesare pentru aflarea adevărului despre un aspect important al identității persoanei sale, inclusiv identitatea părinților săi biologici1.

Pe un alt plan, recursul la același tip de mijloace științifice a făcut posibilă provocarea și, adesea, înfrângerea barierelor naturii prin tehnicile de reproducere medical asistată, dar, paradoxal, este asociat cu ocultarea filiației reale, biologice. Este filiația "științifică" incompatibilă cu adevărul științific?

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...