Revista Romana de Drept Privat nr. 3/2018

Privire istorică, în spațiul dreptului privat european, asupra rolului logodnei și al formalităților prenupțiale în economia reglementărilor privind căsătoria/Aperçu historique, dans l'espace du droit prive europeen, sur le rôle des fiançailles et des formalites prenuptiales dans l'economie des reglementations sur le mariage/Historical overview, in the background of the private european law, over the role of the engagement and of the prenuptial papers in the light of the regulations regarding marriage
de Marius Floare

01 noiembrie 2018

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Asist. univ. dr. MARIUS FLOARE

Facultatea de Drept, Universitatea "Babeș-Bolyai", Cluj-Napoca

Avocat, Baroul Cluj

Bucură-te de viață cu femeia pe care o iubești în toate zilele vieții tale celei deșarte, pe care ți-a hărăzit-o Dumnezeu sub soare; căci aceasta este partea ta în viață și în mijlocul trudei cu care te ostenești sub soare.

Ecleziastul 9:9

RESUME

Les reglementations actuelles de la ceremonie du mariage peuvent sembler desuetes pour un observateur occasionnel, mais elles ont une histoire ancienne, qui veille de plusieurs millenaires, au moins depuis la domination romaine. L'engagement et les formalites prenuptiales sont etroitement lies depuis l'Antiquite et toute analyse historique de ces institutions doit les traiter de maniere sequentielle. Notre etude est seulement concernee avec le droit prive d'inspiration ouest-europeenne et emploie la methode historique pour faire une analyse du droit relative a ces ceremonies de passage.

Pour entendre les origines de l'engagement et des ceremonies nuptiales on doit examiner le droit romain, ainsi celui primitif que le droit classique/postclassique, les traditions de l'epoque medievale, le droit canon et les premieres tentatives modernes de reglementation de ces ceremonies. Les codifications europeennes du 19eme siecle representent les predecesseurs immediats des regles contemporaines, parce que la loi actuelle contient seulement certaines modifications legeres en cette matiere du droit de la famille.

Mots-cles: l'engagement; le mariage; des publications sur le mariage; l'Antiquite; le Moyen-Âge.

ABSTRACT

The current rules on the marriage ceremony might seem antiquated to the casual observer, but they have a history which goes back thousands of years, at least to Roman times. Betrothal and the marriage preliminaries are inextricably linked since antiquity and any historical analysis of these institutions has to treat them in a close sequence. Our study is concerned only with the Western European-inspired private law and uses the historical method to analyze the law in regard to these traditional rites of passage.

In order to understand the roots of betrothal and the marriage rituals, one must examine Roman law, both primitive and classical/post-classical, medieval customs, canon law and early modern attempts to regulate these ceremonies. The 19th century European codifications are the immediate precursors to today's rules and contemporary law brings only slight adjustments in this area of family law.

Keywords: betrothal; marriage; marriage proclamation; Antiquity; Middle Ages.

Reglementarea actuală a logodnei și a formalităților prenupțiale, regăsită în principal în noul Cod civil din 2009, intrat în vigoare la 1 octombrie 2011, poate trăda, pentru un observator atent, o serie de vestigii ale unei tradiții multimilenare, care arată preocuparea societății față de această instituție juridică cu un puternic impact social: căsătoria. Fiind o instituție inițial religioasă, dar cu un pronunțat caracter social, căsătoria și aspectele sale prealabile au frământat întotdeauna societățile europene, orice amplă reformă a dreptului privat având, drept unul dintre principalii piloni, căsătoria.

Căsătoria, alături de naștere și de moarte, este una dintre marile "treceri" din cursul existenței umane. Toate societățile umane marchează aceste "momente" prin așa-zise "ceremonialuri de trecere", căsătoria nefăcând excepție, pentru a întipări, prin diverse solemnități, în memoria colectivă, socială, aceste etape ale vieții.

În acest studiu, vom încerca să pornim de la reglementarea actuală a logodnei și a formalităților prenupțiale, pentru a le trasa evoluția istorică în context european, de la antichitatea romană și până în epoca modernă. Prin formalități prenupțiale înțelegem aici aspectele de publicitate și de ceremonie necesare pentru încheierea valabilă a căsătoriei, fără a intra însă decât tangențial în vasta problemă a capacității de a încheia căsătoria sau a consimțământului și acordurilor necesare pentru legala sa încheiere. Utilizând metoda istorică de cercetare, teza pe care o susținem este că, deși conținutul concret al logodnei și al formalităților prenupțiale s-a schimbat puternic de-a lungul secolelor, putem urma un tipar multimilenar, rolul lor social major frânând de multe ori schimbările de esență.

Comentarii pe marginea logodnei și a formalităților prenupțiale în noul Cod civil

În actualul Cod civil (din 2009), logodna1 este o "etapă" prenupțială informală, legea definind-o simplu, ca promisiune reciprocă de a încheia căsătoria, art. 266 alin. (3) C. civ. precizând că încheierea sa nu este supusă niciunei formalități și poate fi dovedită cu orice mijloc de probă. Logodna nu condiționează în niciun fel încheierea căsătoriei, rolul reglementării sale legale fiind de a stabili ce se întâmplă, mai ales din punct de vedere patrimonial, în cazurile de rupere a logodnei. Codul civil reglementează restituirea darurilor primite de logodnici și despăgubirile pentru ruperea abuzivă a logodnei, nefiind preocupat în niciun fel de definirea "stării" de logodnă.

Cazurile fericite în care logodna este urmată, firesc, de încheierea căsătoriei nu au preocupat în niciun fel legiuitorul român din 2009, formalitățile obligatorii premergătoare căsătoriei "absorbind" practic logodna, reglementările juridice privind încheierea căsătoriei nefăcând niciun fel de referire la existența sau inexistența unei logodne anterioare, singura preocupare fiind legată de respectarea condițiilor prealabile de fond și de formă pentru încheierea valabilă a căsătoriei.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...