Parlamentul României

Legea nr. 97/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 mai 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 30 septembrie 2016, cu completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 22, după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:

"

i) permiterea utilizării construcției numai după admiterea recepției la terminarea lucrărilor de construcții, atât în cazul investițiilor noi, cât și în cazul intervențiilor la construcțiile existente care nu au fost utilizate pe timpul execuției lucrărilor de construcții."

2. La articolul 27, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:

"

h) permiterea utilizării construcției numai după admiterea recepției la terminarea lucrărilor de construcții pentru intervențiile asupra construcțiilor existente care nu au fost utilizate pe timpul execuției lucrărilor de construcții."

3. La articolul 36 punctul I, litera j) se modifică și va avea cu următorul cuprins:

"

j) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 22 lit. f) și i) și art. 27 lit. g) și h);".

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
EUGEN NICOLICEA
PREȘEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

București, 7 mai 2019.

Nr. 97.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...