Verificarea documentelor de plată, întocmirea decontului justificativ și acordarea vizei de control financiar preventiv | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994*) privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată din 27.12.2001 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

§17. Verificarea documentelor de plată, întocmirea decontului justificativ și acordarea vizei de control financiar preventiv

Art. 92. -

(1) Consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului București, verifică documentele, întocmește decontul justificativ (anexa nr. 20) și acordă viza de control financiar preventiv pentru proiectele pentru care a fost admisă recepția în Consiliul tehnico-economic.

(2) Până la data de 5 a fiecărei luni pentru luna precedentă consiliile locale înaintează la consiliul județean deconturile justificative, în două exemplare, însoțite de procesele-verbale de recepție.

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994*) privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată din 27.12.2001 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...