Repartizarea pe proprietari a cheltuielilor efectuate și restituirea, în condițiile ordonanței, a sumelor avansate din transferuri de la bugetul de stat pentru executarea lucrărilor de consolidare | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994*) privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată din 27.12.2001 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

§24. Repartizarea pe proprietari a cheltuielilor efectuate și restituirea, în condițiile ordonanței, a sumelor avansate din transferuri de la bugetul de stat pentru executarea lucrărilor de consolidare Modificări (1)

Art. 134. -

Primarii municipiilor și orașelor, respectiv primarul general al municipiului București, conform art. 10 alin. (1) lit. g) și h) din ordonanță, vor lua măsuri pentru: Modificări (1)

a) stabilirea situației valorice a decontărilor pe categorii de lucrări real executate;

b) repartizarea pe fiecare proprietar a cheltuielilor efectuate pentru executarea lucrărilor de consolidare, proporțional cu cota-parte indiviză din proprietatea comună care revine fiecărui proprietar; Modificări (1)

c) evidența, calcularea și încasarea ratelor lunare și urmărirea potrivit legii, a debitorilor restanți, în baza contractelor încheiate pentru finanțarea cheltuielilor privind executarea lucrărilor de consolidare și restituirea, la terminarea lucrărilor, a sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat. Modificări (1)

Art. 135. - Modificări (1)

Evidența, calcularea și încasarea ratelor lunare, precum și urmărirea debitorilor restanți se realizează, conform art. 10 alin. (1) lit. h) din ordonanță, prin aparatul propriu de specialitate al primarilor municipiilor și orașelor, respectiv al primarului general al municipiului București.

Art. 136. - Modificări (1)

Sumele încasate din ratele lunare, precum și cele aferente ratelor rămase de achitat și actualizate la data înstrăinării se virează, conform art. 12 din ordonanță, în contul de venituri cu destinație specială al unității administrativ-teritoriale, deschis la trezoreria statului, pentru finanțarea în continuare a acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinația de locuință.

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994*) privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată din 27.12.2001 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...