Proprietar, | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994*) privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată din 27.12.2001 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

la normele metodologice - Nr și data înregistrării la CONSILIUL LOCAL / CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DECLARAȚIE DE VENITURI NETE pentru luna , anul Subsemnatul(a): Numele și prenumele proprietarului: !||`||`||`||`||`||`||`||`||`||`||`||`||`||`||`||`||`||`||`||`||`||`||¬ § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § ¡||°||°||°||°||°||°||°||°||°||°||°||°||°||°||°||°||°||°||°||°||°||°||± Data nașterii: !||`||`||`||`||`||`||`||¬ § § § § § § § § § ¡||°||°||°||°||°||°||°||± Domiciliul: !||||`||`||`||`||`||`||`||`||`||`||`||`||`||`||`||`||`|||`||`||`||`||`||¬ §Str§ § § § § § § § § § § § § § § § §Nr§ § § § § § ¡||||°||°||°||°||°||°||°||°||°||°||°||°||°||°||°||°||°|||°||°||°||°||°||± !|||`||`||`||`||`|||`||`||`||`||`|||`||`||`||`||`||`||`||`||`||||||||`||¬ §Bl§ § § § §Sc§ § § § §Ap§ § § § §OP§ § § § Sector § § ¡|||°||°||°||°|| -
Proprietar,
................

ANEXA Nr. 29 la normele metodologice Modificări (1)

CONSILIUL LOCAL . . . . . . . . /
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
REFERAT
APROBAT:
Primar/Primar General
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Subsemnatul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele, funcția persoanei desemnată prin dispoziție, din aparatul propriu de specialitate al primarului) urmare verificării:
declarației pe propria răspundere înregistrată la Consiliul local . . . . . . ./ Consiliul General al Municipiului București sub nr. . . . . . . . din . . . . . . și a documentelor anexate,
prezente de către proprietarul locuinței, persoană fizică . . . . . . . . . . . . , semnatar al Contractului nr. . . . . . . din . . . . . . . pentru restituirea sumelor cheltuite din transferuri de la bugetul de stat privind executarea lucrărilor de consolidare a clădirii de locuit multietajată, încadrată prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public situată în localitatea . . . . . . . . . . , strada: . . . . . . . . . . , număr: . . . . . . , județul/sectorul: . . . . . . . . . . ,
am constatat că venitul mediu net lunar pe membru de familie de . . . . . . . . . lei, în luna . . . . . . . . . . anul . . . . . se situează sub/peste câștigul salarial mediu net lunar pe economie de . . . . . . . . lei, comunicat de Institutul Național de Statistică pentru luna . . . . . . , anul . . . . . . , astfel că
proprietarul locuinței beneficiază/nu beneficiază de scutirea de la plata ratei lunare de . . . . . . . . lei, pentru luna . . . . . . . . , anul . . . . . . , conform art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată*).
Data: . . . . . . . . .
VERIFICAT: ÎNTOCMIT
Direcția economică-buget-finanțe . . . . . . . . . . . . . . . . .
Director (data și semnătura)
. . . . . . . . . .
VIZAT:
Control financiar preventiv
. . . . . . . . . . . . . . . . .

*) Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001, în temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 31 iulie 2001.

ANEXA Nr. 30 la normele metodologice Modificări (1)

Nr. și data înregistrării la

CONSILIUL LOCAL ........................../

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994*) privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată din 27.12.2001 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
Președinte/Primar general
HOTĂRÂREA^1 ) ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI conținut cadru
HOTĂREȘTE:
Președinte (numele și semnătura)
Proprietar
declar pe propria răspundere următoarele:
Proprietar,
;
se încarcă...